Kích thước banner Remarketing google ads

Giới thiệu về kích thước quảng cáo hình ảnh phổ biến

Nếu mới sử dụng quảng cáo hiển thị hình ảnh, bạn có thể không quen thuộc với các thứ nguyên trong một số kích thước quảng cáo phổ biến nhất. Bài viết này sẽ trình bày cho bạn các ví dụ về kích thước quảng cáo bạn có thể chọn sử dụng.

Bạn có thể tạo nhiều kích thước quảng cáo hiển thị hình ảnh khác nhau với các mẫu trong Thư viện mẫu quảng cáo hoặc bằng cách tải lên quảng cáo tùy chỉnh.

Máy tính: thứ nguyên quảng cáo phổ biến

Những ví dụ này áp dụng khi mọi người xem quảng cáo của bạn trên máy tính chứ không phải trên thiết bị di động. Nếu bạn đang xem bài viết này trên thiết bị di động thì các kích thước mẫu có thể không hiển thị chính xác.

250 x 250

200 x 200

468 x 60

728 x 90

300 x 250

336 x 280

120 x 600

160 x 600

300 x 600

970 x 90

Thiết bị di động: thứ nguyên quảng cáo phổ biến

Những ví dụ này dành cho thiết bị di động cao cấp

320 x 50

200 x 200

250 x 250

300 x 250

320 x 100