[ux_slider] [ux_image id=”3709″] [/ux_slider] [section border=”1px 71px 10px 0px2″ border_margin=”2px 0px 0px2 0px”] [row col_style=”dashed”] [col span=”4″ span__sm=”12″ divider=”0″] [button text=”Khóa Học Search” color=”alert” expand=”true”] [ux_image_box img=”3748″]

“Khoá học này dành cho những bạn chưa biết gì về Google ADS hoặc những bạn đã chạy quảng cáo nhưng chưa hiệu quả. Khoá học 89% thực hành và 11% là lý thuyết. Lớp không dành cho những bạn học viên chỉ đến lớp ngồi nghe và không chịu thực hành”.

Khai giảng ngày : đang cập nhật

[button text=”Chi Tiết Khóa Học” letter_case=”lowercase” radius=”99″ depth=”4″ expand=”0″ link=”https://lamhoang.edu.vn/khoa-hoc-google-search/”] [/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [button text=”Khóa Học Youtube” color=”alert” expand=”true”] [ux_image_box img=”3749″]

“khóa học YouTube của chuyên gia đào tạo Hoàng Trọng Lâm bạn sẽ  xây dựng được một kênh bán hàng với chi phí thấp nhất mà hiệu quả cao, biết cách làm video nhanh chóng – hiệu quả nhất. Có được kênh YouTube tối ưu – sở hữu kênh phát triển ít chi phí nhất”

Khai giảng ngày : đang cập nhật

[button text=”Chi Tiết Khóa Học” letter_case=”lowercase” radius=”99″ depth=”4″ expand=”0″ link=”https://lamhoang.edu.vn/khoa-hoc-youtube-2/”] [/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [button text=”Khóa Học Remarketing” color=”alert” expand=”true”] [ux_image_box img=”3755″]

“khóa học YouTube của chuyên gia đào tạo Hoàng Trọng Lâm bạn sẽ  xây dựng được một kênh bán hàng với chi phí thấp nhất mà hiệu quả cao, biết cách làm video nhanh chóng – hiệu quả nhất. Có được kênh YouTube tối ưu – sở hữu kênh phát triển ít chi phí nhất”

Khai giảng ngày : đang cập nhật

[button text=”Chi Tiết Khóa Học” letter_case=”lowercase” radius=”99″ depth=”4″ expand=”0″ link=”https://lamhoang.edu.vn/khoa-hoc-remarketing/”] [/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [button text=”Khóa Học Google Shopping” color=”alert” expand=”true”] [ux_image_box img=”3758″]

“Google Shopping ( hay còn gọi là quảng cáo mua sắm ) là một hình thức quảng cáo mới ra mắt của Google. Với hình thức quảng cáo những sản phẩm hữu hình đưa thông tin sản phẩm lên google cho người dùng “

Khai giảng ngày : đang cập nhật

[button text=”Chi Tiết Khóa Học” letter_case=”lowercase” radius=”99″ depth=”4″ expand=”0″ link=”https://lamhoang.edu.vn/khoa-hoc-google-shopping/”] [/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [button text=”Khóa Học Google Nâng Cao” color=”alert” expand=”true”] [ux_image_box img=”3760″]

“Tự tay đưa website của bạn lên Trang Nhất Google. Thu hút lượt truy cập chất lượng từ nhiều khách hàng tiềm năng. Chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng thực sự bằng những bí quyết chuyển đổi hiệu quả.”

Khai giảng ngày : đang cập nhật

[button text=”Chi Tiết Khóa Học” letter_case=”lowercase” radius=”99″ depth=”4″ expand=”0″ link=”https://lamhoang.edu.vn/khoa-hoc-google-nang-cao/”] [/ux_image_box] [/col] [/row] [/section]