Quảng Cáo Google Shoping #5 | Quảng Cáo Mua Sắm

Quảng Cáo Google Shoping #5 | Quảng Cáo Mua Sắm

Quảng Cáo Google Shoping #5 | Quảng Cáo Mua Sắm | Lâm Hoàng Ads

Sau khi điền đầy đủ trong file excel chúng ta vào lại trang Google Merchant Center

Bước 1:

Click vào “test demo shopping”.

Quảng Cáo Google Shoping #5 | Quảng Cáo Mua Sắm

Click vào “FETCH NOW”

Quảng Cáo Google Shoping #5 | Quảng Cáo Mua Sắm

Nếu có xảy ra lỗi như hình thì chúng ta sẽ sửa lại rồi

Quảng Cáo Google Shoping #5 | Quảng Cáo Mua Sắm

Click vào “FETCHING”.

Quảng Cáo Google Shoping #5 | Quảng Cáo Mua Sắm

Sau khi xong phần này chúng ta chuyển về trang Google Ads tài khoản quảng cáo của mình và bắt đầu setup chiến dịch quảng cáo mua sắm.

Bước 1:

  • Tạo chiến dịch mới – Chọn chiến dịch mua sắm – Chọn id của chiến dịch mua sắm – chọn nơi quảng bá sản phẩm ( VD: Việt Nam )

Quảng Cáo Google Shoping #5 | Quảng Cáo Mua Sắm

  • Rồi sao đó chọn Chiến dịch mua sắm rồi bấm tiếp tục.

Quảng Cáo Google Shoping #5 | Quảng Cáo Mua Sắm

Bước 2:

  • Rồi sau đó cài đặt chiến dịch bình thương như chiến dịch mạng tìm kiếm khác thôi nha mọi người.

Quảng Cáo Google Shoping #5 | Quảng Cáo Mua Sắm

  • Sau đó bấm “Lưu và tiếp tục”
  • Sau đó đặt tên nhóm quảng cáo – đặt giá thầu cho nhóm quảng cáo – rồi bấm “Lưu”

Quảng Cáo Google Shoping #5 | Quảng Cáo Mua Sắm

Bước 3:

Chờ Google duyệt và xử lý trong bảng Title.

Quảng Cáo Google Shoping #5 | Quảng Cáo Mua Sắm

Như thế ta đã tạo được quảng cáo shopping rồi nha. Chúc mọi người thành công trong quảng cáo Google Ads. Cần hộ trợ gì quảng cáo các bạn có thể bình luận trong phần youtube hoặc có thể gọi mình mình hộ trợ các bạn nha.

Thanks !

Hoàng Trọng Lâm ( Lâm Hoàng Ads )