Nhắm mục tiêu quảng cáo facebook

1. Bạn không được sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu để phân biệt đối xử, quấy rối, kích động hay miệt thị người dùng hoặc để tham gia vào các hoạt động quảng cáo nhằm mục đích lợi dụng.