Mô hình phân bổ nào sử dụng dữ liệu Floodlight từ cả chuyển đổi được phân bổ và không được phân bổ?

Mô hình phân bổ nào sử dụng dữ liệu Floodlight từ cả chuyển đổi được phân bổ và không được phân bổ?

  • Mô hình tương tác đầu tiên
  • Mô hình tuyến tính
  • Mô hình giảm dần theo thời gian
  • Mô hình hướng dữ liệu

Câu trả lời đúng là: Mô hình hướng dữ liệu

Giải thích: Phân bổ theo hướng dữ liệu sử dụng tất cả dữ liệu đường dẫn có sẵn (từ cấu hình đèn pha của bạn) — bao gồm dữ liệu từ cả người dùng chuyển đổi và không chuyển đổi — để hiểu sự hiện diện của các điểm tiếp thị cụ thể tác động như thế nào đến xác suất chuyển đổi của người dùng.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/6361280
Giải thích: Nếu bạn chưa quen với phân bổ, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mô hình theo hướng dữ liệu. Vì chúng dựa trên hành vi của người tiêu dùng, bạn sẽ được hưởng lợi từ báo cáo phân bổ mà không cần nghiên cứu các thuật toán mặc định hoặc đầu tư vào nghiên cứu người dùng.
Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/6361280
5/5 - (1 bình chọn)