Lâm Hoàng ADS đối tác google adwords tại Đông Nam Á

Lâm Hoàng Ads

Google adwords cùng với Lâm Hoàng ! Chuyên gia về mạng tìm kiếm !

Lĩnh vực chuyên môn của công ty

Quảng cáo trong tìm kiếm

Chứng minh hiệu suất sản phẩm tăng và kiến thức chuyên môn về các khái niệm tìm kiếm cơ bản và nâng cao, bao gồm các phương pháp hay nhất để tạo, quản lý, đo lường và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Mạng tìm kiếm.

Giấy chứng nhận cá nhân

Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm

1 người dùng được chứng nhận

Chứng nhận này chứng minh trình độ về quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, bao gồm các phương pháp hay nhất để tạo, quản lý và tối ưu hóa chiến dịch tìm kiếm AdWords.

  •  Quảng cáo trên Google
  •  Kế hoạch tiếp thị trực tuyến
  •  Hỗ trợ AdWords nâng cao

Google không hứa hẹn hoặc tuyên bố về hiệu suất hoặc chất lượng của bất kỳ đối tác nào được liệt kê trong Công cụ tìm kiếm đối tác. Google không tính phí cho việc đưa vào thư mục này hoặc chấp nhận thanh toán để có vị trí tốt hơn
Không hài lòng?