Khi nội dung được thêm vào quảng cáo hiện có, những cập nhật này sẽ được phản ánh ở đâu?

Khi nội dung được thêm vào quảng cáo hiện có, những cập nhật này sẽ được phản ánh ở đâu?

  • Trong bản xem trước quảng cáo, nhưng không có trong các quảng cáo hiện được chỉ định
  • Trong các nhiệm vụ quảng cáo trong tương lai, nhưng không phải trong các quảng cáo hiện tại
  • Các bản cập nhật xuất hiện dưới dạng quảng cáo mới
  • Trong các quảng cáo nơi các quảng cáo được chỉ định

Câu trả lời đúng là: Trong các quảng cáo nơi các quảng cáo được chỉ định

Giải thích : Nội dung của bạn được cập nhật trong Studio và trong các quảng cáo trực tiếp của bạn. Nội dung mà bạn không muốn phát trực tiếp chỉ được cập nhật trong Studio; bạn có thể cập nhật quảng cáo khi đã sẵn sàng bằng cách xuất bản lại nội dung.