Giới thiệu về từ khóa và tiêu chí nhắm mục tiêu

Giới thiệu về từ khóa và tiêu chí nhắm mục tiêu

Chọn từ khóa phù hợp.
Việc chọn từ khóa có chất lượng cao có thể giúp bạn kết nối với đối tượng phù hợp, vào thời điểm phù hợp. Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn bắt đầu.

 

1 Đảm bảo sử dụng các từ khóa có liên quan
Chọn các cụm từ mà mọi người sẽ sử dụng để mô tả các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Đảm bảo các cụm từ đó có liên quan trực tiếp đến chủ đề của quảng cáo và trang đích của quảng cáo. Bạn nên xem xét thêm một vài phương pháp hay nhất khác khi tạo danh sách từ khóa.

2 Tiếp cận đối tượng phù hợp vào thời điểm phù hợp
Công cụ lập kế hoạch từ khóa hỗ trợ bạn chọn những từ khóa có khả năng giúp mọi người dễ dàng tìm thấy bạn hơn khi họ tìm kiếm theo sản phẩm, dịch vụ hoặc vị trí.

3 Thêm từ khóa phủ định
Bạn có thể giảm chi phí và tránh hiển thị quảng cáo cho đối tượng không phù hợp bằng cách thêm từ khóa phủ định. Ví dụ: việc thêm cụm từ “xe hơi đã qua sử dụng” làm từ khóa phủ định sẽ giúp đảm bảo rằng quảng cáo cho xe hơi đồ chơi của bạn không hiển thị trong bất kỳ lượt tìm kiếm nào chứa cụm từ “xe hơi đã qua sử dụng”.