Dữ liệu nào được cung cấp trong Xác minh video?

Dữ liệu nào được cung cấp trong Xác minh video?

  • Thông tin về các quảng cáo đã phân phát trên cùng một trang
  • Xác thực nội dung và chuyển mã
  • Chi tiết về độ phân giải và tốc độ bit
  • Kích thước trình phát video và khả năng xem

Câu trả lời đúng là: Kích thước trình phát video và khả năng xem

Giải thích : Nhà xuất bản có thể thay đổi kích thước quảng cáo video và đặt ở các vị trí khác nhau trên một trang. Xác minh video xác định mức độ lớn của quảng cáo, vị trí mà quảng cáo xuất hiện trên trang, mức độ nổi bật, số lần hiển thị và các chỉ số liên quan khác.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/6096860
5/5 - (1 bình chọn)