Cách trở thành chuyên gia – Tên chứng chỉ, chi tiết và yêu cầu

Cách trở thành chuyên gia – Tên chứng chỉ, chi tiết và yêu cầu

Có tổng cộng 6 chứng chỉ được yêu cầu đối với bất kỳ chuyên gia quảng cáo google nào để chứng minh kiến ​​thức chuyên môn của họ.

Để trở thành Chuyên gia Google Ads, bạn cần có kinh nghiệm chạy quảng cáo Google phù hợp về các chủ đề khác nhau như du lịch, dịch vụ, thương mại điện tử, v.v. Bạn cần đạt các chứng nhận để duy trì hồ sơ của mình. Các giấy chứng nhận chuyên gia Google Ads này giúp bạn có thêm khách hàng và chứng minh kiến ​​thức chuyên môn của mình.

  1. Giấy chứng nhận Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm
  2. Giấy chứng nhận Quảng cáo hiển thị hình ảnh
  3. Giấy chứng nhận Quảng cáo mua sắm
  4. Giấy chứng nhận Quảng cáo video
  5. Chứng nhận đo lường
  6. Chiến dịch ứng dụng Google Ads

Khi bạn hoàn thành các chứng nhận này, giải thưởng sẽ được hiển thị trên hồ sơ SkillShop của bạn. Khách hàng và nhà tuyển dụng của bạn có thể kiểm tra các giải thưởng của bạn từ trang hồ sơ đó.

https://skillshop.exceedlms.com/profiles/5056165767f54932b9f35db5b06f7aea

Các chứng nhận này cũng là bắt buộc để có được huy hiệu Đối tác của Google. Nếu bạn chạy tài khoản người quản lý Google Ads (trước đây được gọi là tài khoản MCC), ít nhất 50% người dùng của bạn phải được chứng nhận để đủ điều kiện nhận Huy hiệu Google Partners cùng với các tiêu chí bắt buộc khác.

Cách trở thành Chuyên gia Quảng cáo Google được Chứng nhận

School4Seo cung cấp tài liệu học tập miễn phí của bạn trực tuyến để vượt qua các chứng chỉ này trong những lần thử đầu tiên. Bạn thậm chí có thể mua Bảng câu trả lời của các chứng nhận này. Nếu bạn là người mới tham gia vào ngành này, bạn nên chạy một số chiến dịch và có một số ý tưởng về cách hoạt động của nó.

Để trở thành chuyên gia Google Ads, bạn phải có một số kinh nghiệm thực tế về Viết quảng cáo, báo cáo, đặt giá thầu, nhắm mục tiêu. Tất cả những gì bạn biết khi chạy các chiến dịch. Bắt đầu với chiến dịch Tìm kiếm và Hiển thị. Chiến dịch Ứng dụng video, Mua sắm và Google Ads là loại phụ của 2 chiến dịch (Tìm kiếm và Hiển thị) này.

Thuê để lấy chứng chỉ Google Ads của bạn

Nếu bạn sắp hết thời gian hoặc muốn đầu tư thời gian vào việc tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng hơn hoặc thực hiện những nội dung hữu ích, bạn có thể thuê tôi thay mặt bạn để nhận chứng chỉ với mức giá rất hữu ích .

Tôi đã làm việc cho hơn 140 Đại lý kỹ thuật số trong 7 năm qua để quản lý các chứng chỉ của họ.