Cách chạy quảng cáo video hiệu quả trên YouTube

Giới thiệu chung:
Với số người sử dụng YouTube ngày càng tăng nhiều, Google Partners giới thiệu đến bạn buổi đào tạo trực tuyến này nhằm chia sẻ về những yếu tố cơ bản để chạy quảng cáo video để mang lại hiệu quả tốt nhất. Hãy cùng các chuyên gia sản phẩm của Google tìm hiểu phương pháp chọn loại chiến dịch, xác định đối tượng và đo lường hiệu quả quảng cáo.

Lưu ý quan trọng:
Các nội dung của chương trình chỉ nhằm cung cấp các thông tin nền tảng hữu ích mà không được xem như các phát ngôn chính thức của Google và không được ghi lại dưới bất kỳ hình thức nào.