Từ khoá phủ định cấp độ nhóm quảng cáo

Giới thiệu về từ khóa phủ định

Từ khóa phủ định cho phép bạn loại trừ cụm từ tìm kiếm khỏi chiến dịch và giúp bạn tập trung hoàn toàn vào từ khóa quan trọng với khách hàng của mình. Nhắm mục tiêu tốt hơn có thể làm nổi bật quảng cáo của bạn với những người dùng quan tâm và gia tăng lợi tức đầu tư (ROI) của bạn.

Bài viết này giải thích cách hoạt động của các từ khóa phủ định và thời điểm chúng có thể có ích. Tìm hiểu thêm về cách Thêm từ khóa phủ định.

Cách hoạt động

Một vấn đề quan trọng đối với các chiến dịch nhắm mục tiêu cao là chọn những gì cần phải loại trừ.

Khi chọn từ khóa phủ định cho chiến dịch tìm kiếm, hãy tìm những cụm từ tìm kiếm tương tự với từ khóa của bạn, nhưng có thể phục vụ cho những khách hàng đang tìm kiếm một sản phẩm khác. Ví dụ: giả sử bạn là một chuyên gia về thị lực muốn bán kính đeo mắt (eyeglasses). Trong trường hợp này, bạn nên thêm từ khóa phủ định cho những cụm từ tìm kiếm như “wine glasses” hoặc “drinking glasses”.

Nếu bạn đang sử dụng Chiến dịch hiển thị hoặc Chiến dịch video, từ khóa phủ định có thể giúp bạn tránh nhắm mục tiêu trang web hoặc video không liên quan. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng từ khóa phủ định hoạt động khác cho Chiến dịch hiển thị và Chiến dịch video so với cho tìm kiếm. Tùy thuộc vào từ khóa hoặc phương thức nhắm mục tiêu khác trong nhóm quảng cáo, một số vị trí mà quảng cáo xuất hiện đôi khi có thể chứa cụm từ bị loại trừ. Đối với Quảng cáo hiển thị và Quảng cáo video, tối đa 5.000 từ khóa phủ định sẽ được xem xét. Bạn cũng có thể tránh nhắm mục tiêu trang web hoặc video không liên quan bằng cách triển khai tùy chọn danh mục trang web và loại trừ nội dung.

Các loại từ khóa phủ định

Đối với chiến dịch tìm kiếm, bạn có thể sử dụng từ khóa phủ định rộng, chính xác hoặc đối sánh cụm từ. Tuy nhiên, những loại đối sánh phủ định này hoạt động khác biệt so với các loại đối sánh khẳng định. Khác biệt chính là bạn sẽ cần thêm các từ đồng nghĩa, phiên bản số ít hoặc số nhiều, lỗi chính tả và các biến thể gần đúng khác nếu bạn muốn loại trừ chúng.

Đối với Chiến dịch hiển thị và Chiến dịch video, từ khóa phủ định luôn được coi là đối sánh chính xác. Bạn sẽ không thể thay đổi loại đối sánh cho từ khóa phủ định mà bạn thêm vào chiến dịch Hiển thị và Video.

Đối sánh rộng phủ định

Loại này là loại mặc định cho từ khóa phủ định. Đối với từ khóa đối sánh rộng phủ định, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị nếu tìm kiếm chứa tất cả các cụm từ khóa phủ định, ngay cả khi các cụm từ đó theo thứ tự khác nhau. Quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị nếu tìm kiếm chỉ chứa một số cụm từ khóa.

Video hướng dẫn cách thêm Từ khoá phủ định cấp độ nhóm quảng cáo