Trừ khi quảng cáo mặc định bị vô hiệu, hành động quản lý chiến dịch nào kích hoạt việc tạo tự động quảng cáo mặc định cho các vị trí hiển thị?

Trừ khi quảng cáo mặc định bị vô hiệu, hành động quản lý chiến dịch nào kích hoạt việc tạo tự động quảng cáo mặc định cho các vị trí hiển thị?

  • Thêm quảng cáo hình ảnh ở cấp nhà quảng cáo
  • Thêm quảng cáo HTML5 ở cấp chiến dịch
  • Thêm quảng cáo đa phương tiện ở cấp chiến dịch
  • Thêm quảng cáo hình ảnh ở cấp chiến dịch

Câu trả lời đúng là: Thêm quảng cáo hình ảnh ở cấp chiến dịch

Giải thích: Campaign Manager tự động tạo quảng cáo mặc định với quảng cáo này và chỉ định quảng cáo đó cho mọi vị trí có thể sử dụng loại và kích thước cụ thể đó của quảng cáo mặc định. Campaign Manager tự động tạo quảng cáo mặc định cho các vị trí trong luồng và hiển thị. Ngay sau khi bạn thêm quảng cáo có loại nội dung, kích thước và khả năng tương thích phù hợp, Campaign Manager sẽ tạo quảng cáo mặc định cho quảng cáo đó và chỉ định quảng cáo đó cho tất cả các vị trí phù hợp. Đối với các vị trí có khả năng tương thích hiển thị, bạn cần nội dung hình ảnh. Bạn có thể sử dụng quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo hiển thị hình ảnh làm nội dung chính. Quảng cáo hình ảnh được hỗ trợ bởi bất kỳ trình duyệt nào. Lưu ý rằng vị trí quảng cáo xen kẽ hiển thị không yêu cầu quảng cáo mặc định.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/campaignmanager/answer/2826145