Trình chèn quảng cáo – Cách định cấu hình plugin AdSense này với WordPress của bạn

Trình chèn quảng cáo – Cách định cấu hình plugin AdSense này với WordPress của bạn

Tôi đã từng triển khai mã AdSense theo cách thủ công. Sau một năm, tôi đã tìm thấy một plugin tốt để chèn mã AdSense vào WordPress.

Ad Inserter: Đây là một plugin rất tốt để chèn tập lệnh AdSense vào bất kỳ đâu trong trang web của bạn. Bạn thực sự cần phải là một lập trình viên để đặt mã trong các phần của WordPress. Plugin chăm sóc mọi thứ.

Ngay cả khi trang web của bạn không có bất kỳ tùy chọn nào để thêm mã adsense vào tiêu đề hoặc trong bài viết, bạn có thể chèn mã bằng plugin Trình chèn quảng cáo. Plugin gần như miễn phí. Bạn phải trả tiền cho tính năng bổ sung. Ngay cả phiên bản miễn phí của plugin này là quá đủ. Bạn thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ đến việc trả phí bảo hiểm.

Đây là cách bạn có thể định cấu hình plugin Trình chèn quảng cáo với trang web wordpress của mình

1. Mở plugin Trình chèn quảng cáo và nhấp vào biểu tượng bánh răng.

2. Nhấp vào Header. Bạn sẽ thấy màn hình đen trống.

3. Chuyển đến tài khoản Adsense của bạn . Nhấp vào Quảng cáo tự động . Nhấp vào “CÀI ĐẶT QUẢNG CÁO TỰ ĐỘNG” để tìm mã được đặt trong tiêu đề trang web của bạn. (Theo yêu cầu)

4. Sao chép tập lệnh để thêm vào tiêu đề trang web của bạn.

5. Dán mã vào đây.

Bây giờ bạn có thể quay lại và thêm mã quảng cáo của mình vào các khối đã cho. Plugin này tương thích với phiên bản mới nhất của wordpress.