Trang web mạng xã hội của Google

Trang web mạng xã hội của Google

Xin chào, Google công bố mạng xã hội mới và nền tảng chia sẻ xã hội Plus . Nó có các tính năng to lớn:

Hangout: Cho bạn bè của bạn biết rằng bạn sẽ đi chơi và xem ai ghé qua để trò chuyện trực tiếp với hangout của bạn. Nó làm cho buổi gặp mặt ngoài kế hoạch có thể xuất hiện trên web lần đầu tiên.

Circule: Tạo các vòng kết nối dựa trên sở thích và chia sẻ sở thích của bạn với các vòng kết nối đó / Nhóm bạn bè có cùng sở thích và lựa chọn.

Ảnh: Chia sẻ ảnh qua điện thoại di động mà không phức tạp với bạn bè. Đó là một niềm vui lớn.

Spark: Đặt mối quan tâm của bạn. Google sẽ chia sẻ video và bài viết tùy theo sở thích. Trong ngắn hạn đó sẽ là phân phối web dựa trên sở thích.

Trò chuyện nhóm: Giúp trò chuyện nhóm trên điện thoại di động đơn giản và dễ dàng hơn.