Chuyên mục chuyên đăng tải các dự án về Bất động sản cho thuê . Tổng hợp các kiến thức về bất động sản cho thuê ví dụ như là thuê văn phòng hay phòng dạy học ở các thành phố lớn hay các căn hộ tại những địa điểm du lịch trên toàn quốc