Tìm hiểu khách hàng

Tìm hiểu và tiếp cận đối tượng phù hợp.
Hiện tại, bạn đang sử dụng Google Ads, giờ là lúc xác định những khách hàng lý tưởng nhất với bạn.

Dưới đây là một vài cách để tìm hiểu ai là đối tượng phù hợp để bạn có thể hiển thị quảng cáo cho đối tượng mục tiêu đó.
1 Hiểu về các hành vi của khách hàng
Sử dụng Think With Google để tìm hiểu thông tin chi tiết về khách hàng mới.
2 Tiếp cận đúng đối tượng
Xem xét các sở thích, thói quen và đặc điểm của khách hàng để có thể chọn tùy chọn cài đặt phù hợp cho chiến dịch của mình.

5/5 - (1 bình chọn)