Tiếp thị trực tuyến là gì?

Tiếp thị trực tuyến là gì?

Định nghĩa: Hành động quảng bá và bán sản phẩm trên internet bằng các kênh tiếp thị trực tuyến được gọi là Tiếp thị trực tuyến. Các bộ tiếp thị trực tuyến cho tất cả mọi người mà không bị hạn chế về ngân sách. Phương tiện này yêu cầu ít ngân sách hơn các kênh tiếp thị thông thường. Trong phương tiện này, bạn có thể đo lường ROI ngay lập tức và kiểm soát phân phối theo dữ liệu địa lý và nhân khẩu học. Việc nhắm mục tiêu khách hàng được đề xuất rất dễ dàng trong Tiếp thị trực tuyến. Bạn có thể xác định đối tượng của mình trước khi chạy chiến dịch tiếp thị trực tuyến khi mà các phương tiện tiếp thị truyền thống không tạo điều kiện thuận lợi với quá nhiều tính năng. Đó là lý do tại sao phương tiện này đang được phổ biến một cách toàn diện.

Có 7 kênh và 2 cách thực hành trong Tiếp thị trực tuyến.

Các kênh tiếp thị trực tuyến:

  1. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
  2. Tiếp thị Công cụ Tìm kiếm
  3. Tiếp thị liên kết
  4. Tiếp thị nội dung (bài đăng trên blog, blog của khách, bài báo, sách trắng, diễn đàn, bảng cộng đồng, v.v.)
  5. Tối ưu hóa mạng xã hội (Miễn phí)
  6. Tiếp thị truyền thông xã hội (trả phí)
  7. Thư điện tử quảng cáo

Thực hành:

  1. Tiếp thị nội dung
  2. Tiếp thị trả tiền

Bạn nên ưu tiên các kênh theo nhu cầu kinh doanh và ngân sách của mình. Nếu bạn sắp hết ngân sách, bạn nên chọn các kênh trả phí thật cẩn thận. Các kênh trả phí có thể tạo ra ROI cao nếu được vận hành cẩn thận. Và các kênh này yêu cầu kinh nghiệm khá hoặc yêu cầu làm việc dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia có kinh nghiệm cao. Nếu không, bạn sẽ bị mất ngân sách tiếp thị mà không có ROI.