Thứ nguyên tìm kiếm có trả tiền trong Trình tạo báo cáo tương thích với chỉ số nào?

Thứ nguyên tìm kiếm có trả tiền trong Trình tạo báo cáo tương thích với chỉ số nào?

  • Số lần hiển thị đã tải xuống
  • Chế độ xem đang kích hoạt
  • Chi phí cho mỗi lần nhấp chuột
  • Doanh thu từ tìm kiếm có trả tiền

Câu trả lời đúng là: Doanh thu từ tìm kiếm có trả tiền

Giải thích: Trong Trình tạo báo cáo, bạn có thể thêm các chỉ số và thứ nguyên tìm kiếm có trả tiền vào báo cáo Chuẩn để tìm hiểu xem các chiến dịch Search Ads 360 của bạn đang hoạt động như thế nào.

Một số chỉ số tìm kiếm có trả tiền thường xuyên là:

  • Chi phí tìm kiếm có trả tiền – giá trị này được hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của tài khoản
  • Số lần Hiển thị Tìm kiếm Có trả tiền
  • Doanh thu từ tìm kiếm có trả tiền
  • Lượt truy cập tìm kiếm có trả tiền
Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/campaignmanager/answer/3306659