THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU

Tên đơn vị sở hữu: CÔNG TY TNHH LÂM HOÀNG WALLPAPER

Người đại diện: ông HOÀNG TRỌNG LÂM

Địa chỉ trụ sở: 45 Trần Quý Cáp, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0932.111.607

Email: lamhoang238@gmail.com

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0313645366

Ngày cấp: 01/02/2016

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh