Thêm một nút (+1) trong Google Analytics và Công cụ quản trị trang web của Google

Thêm một nút (+1) trong Google Analytics và Công cụ quản trị trang web của Google

Xin chào, Hôm nay Google thực hiện một thay đổi mới giúp cho thuật ngữ tìm kiếm trở nên minh bạch hơn. Để trang web của bạn được xếp hạng, bạn cần đặt Nút +1 trên trang web của mình. Bất cứ khi nào nút của bạn được nhấp, hành động này sẽ được hiển thị trong Google Analytics cũng như trong Google Webmaster Tool.
Trong công cụ phân tích của Google, bạn có thể thấy tính năng này trong giao diện mới. Bạn cần phải chuyển đến Khách truy cập >> Xã hội. Trong mạng xã hội, bạn có thể kiểm tra số lượt thích trên Facebook, Tweet trên Twitter và lượt nhấp Google +1.
Những hành động này thực sự chuyển thông tin về mức độ phổ biến nội dung của bạn cho Google. Bằng cách phân tích mức độ phổ biến của bạn theo chủ đề, thứ hạng của bạn được quyết định trong Tìm kiếm trên mạng xã hội (Tìm kiếm trên mạng xã hội khác với Tìm kiếm không phải trả tiền).
Trong công cụ quản trị trang web của Google, bạn có thể thấy trình đơn thả xuống “Ma trận +1” mới ngay sau “Trang web của bạn trên Web”. Trong công cụ quản trị trang web, bạn có thể thấy tác động tìm kiếm của ma trận +1 này và ma trận này có thể được so sánh bằng CTR.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách sử dụng biểu mẫu “Đặt câu hỏi”.
Cảm ơn