Tác động và lợi ích của nút +1

Tác động và lợi ích của nút +1

Nút +1 này là chìa khóa để kiểm tra mức độ phổ biến của trang web đối với Google. Nếu bạn muốn nhận được lợi ích thực sự, bạn sẽ phải được nhấp càng nhanh càng tốt. Nhưng nó phải là hình thức chính xác.
Đầu tiên hãy tìm kiếm trang web của bạn thông qua từ khóa. Nếu nó được xếp hạng trên trang thứ 4 hoặc thứ 5, hãy để nó xếp hạng ở đó. Nói với bạn bè của bạn để tìm kiếm từ khóa và truy cập trang web của bạn chỉ thông qua công cụ tìm kiếm và sau đó nhấp vào Nút +1. Nó sẽ giúp bạn có được kết quả mong muốn.
Nếu bất kỳ ai nhấp vào nút + 1 này mà không truy cập trang web của bạn thông qua công cụ tìm kiếm, bạn sẽ không nhận được lợi thế của tính năng này.
Nút +1 chỉ cho phép bạn hiển thị xếp hạng cao hơn cho những người đã nhấp vào +1 hoặc trong mạng lưới những người đang nhấp vào +1.
Nó có nghĩa là xếp hạng này có thể được gọi là xếp hạng xã hội thay vì xếp hạng không phải trả tiền