chien dich

Cách quản lý chiến dịch quảng cáo Google Ads hiệu quả

Trong quá trình làm quảng cáo Google Ads thì để tối ưu các quảng cáo thì chúng ta phải tìm ra cách quản lý các chiến dịch mà mình chạy để đảm bảo rằng chúng ra có thể nắm bắt rõ chúng ta đang làm gì . Từ đó chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để các bạn quản lý các chiến dịch quảng cáo Google Ads một cách hiệu quả nhất có thể .Sau đây mời các bạn đọc bài viêt của chúng tôi để hiểu hơn về cách quản lý các chiến dịch quảng cáo Google Ads hiệu quả như bạn mong đợi..

Nội dung chính bài viết

Campaign Manager và Display & Video 360 được liên kết ở đâu?

Bài viết Campaign Manager và Display & Video 360 nằm trong chuyên mục Google ADS được liên kết ở cấu hình Floodlight.
 • Thuộc tính chiến dịch
 • Thuộc tính của nhà quảng cáo
 • Tài khoản phụ của quản trị viên
 • Cấu hình Floodlight
Câu trả lời đúng là: Cấu hình Floodlight

Hai lợi ích của việc sử dụng thẻ INS là gì? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Bài viết về lợi ích của việc sửa dụng thẻ INS nằm trong chuyên mục Google ADS hãy chọn câu trả lời đúng.
 • Phân phát quảng cáo trên các trình duyệt không hỗ trợ Javascript
 • Giảm độ trễ tải
 • Loại bỏ sự cần thiết của các nhà xuất bản để thêm các bộ nhớ đệm
 • Dữ liệu xác minh mạnh mẽ hơn
Câu trả lời đúng là :
 • Loại bỏ sự cần thiết của các nhà xuất bản để thêm các bộ nhớ đệm
 • Dữ liệu xác minh mạnh mẽ hơn
Giải thích: Thẻ INS hoạt động cho các quảng cáo sử dụng thẻ iframe / JavaScript hoặc JavaScript và cải thiện dữ liệu Xác minh và Báo cáo.

Lợi ích của việc sử dụng thẻ INS:

 • Đối với nhà xuất bản: Bạn không cần phải thêm bộ nhớ đệm (ord =) vào thẻ này. Nó cho phép triển khai thẻ dễ dàng hơn.
 • Đối với nhà quảng cáo: INS cung cấp thông tin tên miền phong phú hơn trong Xác minh, giúp bạn có khả năng hiển thị rõ ràng hơn về nơi quảng cáo của bạn đang phân phát, cũng như tạo điều kiện tốt hơn cho việc bảo vệ an toàn thương hiệu và chống spam.

Phương pháp luận chuyển đổi môi trường chéo có tính đến nguồn dữ liệu nào?

Đây là bài viết về phương pháp chuyển đổi môi trường chéo nằm trong chuyên mục Google ADS, nó sẽ tính đến thông qua ID thiết bị có thể đặt lại, cookie và nguồn dữ liệu đăng nhập ẩn danh của Google .
 • Nhóm dữ liệu, cookie, ID đối tượng
 • Cookie, SDK, dữ liệu đối tượng
 • Loại thiết bị, hệ điều hành, cookie
 • Có thể đặt lại ID thiết bị, cookie, đăng nhập Google ẩn danh
Câu trả lời đúng là: ID thiết bị có thể đặt lại, cookie, đăng nhập Google ẩn danh
Giải thích : Báo cáo trên nhiều môi trường liên kết với nhau các cookie (đối với web), ID thiết bị có thể đặt lại (đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động) và thông tin đăng nhập ẩn danh của Google, để xác định người dùng trên các môi trường khác nhau. Điều này cho phép Google xác định đường dẫn của người dùng, từ lần đầu tiên nhìn thấy một quảng cáo cho đến khi chuyển đổi. Không có dữ liệu nào về người dùng cụ thể được lưu giữ và tất cả báo cáo đều được ẩn danh.

Nội dung VPAID sẽ được sử dụng khi nào?

Bài viết sau đây sẽ  nói về nội dung VPAID nằm trong chuyên mục Google ADS được sử dụng khi nào và ra sao?
 • Làm bản sao lưu cho nội dung VAST
 • Khi quảng cáo video chứa các tính năng tương tác
 • Đối với các video được phân phát trên thiết bị di động
 • Khi VAST không được hỗ trợ
Câu trả lời đúng là: Khi VAST không được hỗ trợ
Giải thích: VPAID là quảng cáo đa phương tiện được phân phối dưới dạng một loại nội dung phương tiện bổ sung trong thẻ VAST. VPAID thường được sử dụng để tương tác với quảng cáo trong trình phát video trong luồng của nhà xuất bản. Nội dung VPAID sẽ được sử dụng khi VAST không được hỗ trợ.

Điều gì xảy ra khi người dùng đáp ứng giới hạn tần suất cho một quảng cáo?

Bài viết đề cập vấn đề khi người dùng đáp ứng giới hạn tần suất cho một quảng cáo trong chuyên mục Google ADS sẽ xảy ra điều gì khi người dùng giới hạn.
 • Quảng cáo ngừng phân phát cho người dùng đó
 • Quảng cáo phân phát ở mức CPM thấp hơn
 • Vị trí ngừng phân phát cho người dùng đó
 • Một quảng cáo khác hoặc một quảng cáo mặc định được phân phát
Câu trả lời đúng là: Một quảng cáo khác hoặc một quảng cáo mặc định được phân phát
Giải thích: Quảng cáo mặc định phân phát khi không có quảng cáo nào khác có thể phân phát. Tất cả các quảng cáo không mặc định đều sử dụng giới hạn tần suất. Tính năng này dựa vào việc sử dụng cookie DoubleClick để hoạt động, vì vậy nếu người dùng đã tắt cookie trong trình duyệt của họ, quảng cáo giới hạn tần suất sẽ không đủ điều kiện để phân phát.

Các trang đích có thể được quản lý trên các chiến dịch ở cấp độ nào?

 • Vị trí
 • Sáng tạo
 • Quảng cáo
 • Nhà quảng cáo
Câu trả lời đúng là: Nhà quảng cáo
Giải thích: Bạn có thể quản lý các trang đích trên toàn bộ nhà quảng cáo của mình từ tab Trang đích. Từ tab này, bạn có thể tạo các trang đích riêng lẻ mới, tải lên hàng loạt các trang đích URL và thực hiện các thay đổi đối với các trang đích hiện tại sẽ cập nhật trên toàn bộ nhà quảng cáo của bạn.

Thứ nguyên tìm kiếm có trả tiền trong Trình tạo báo cáo tương thích với chỉ số nào?

Bài viết chia sẻ về vấn đề thứ nguyên tìm kiếm trong trính tạo báo cáo trong chuyên mục Google ADS có trả tiền tạo báo cáo tương thích với các chỉ số nào ?
 • Số lần hiển thị đã tải xuống
 • Chế độ xem đang kích hoạt
 • Chi phí cho mỗi lần nhấp chuột
 • Doanh thu từ tìm kiếm có trả tiền
Câu trả lời đúng là: Doanh thu từ tìm kiếm có trả tiền
Giải thích: Trong Trình tạo báo cáo, bạn có thể thêm các chỉ số và thứ nguyên tìm kiếm có trả tiền vào báo cáo Chuẩn để tìm hiểu xem các chiến dịch Search Ads 360 của bạn đang hoạt động như thế nào.

Một số chỉ số tìm kiếm có trả tiền thường xuyên là:

 • Chi phí tìm kiếm có trả tiền – giá trị này được hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của tài khoản
 • Số lần Hiển thị Tìm kiếm Có trả tiền
 • Doanh thu từ tìm kiếm có trả tiền
 • Lượt truy cập tìm kiếm có trả tiền

Báo cáo nào theo dõi phân bổ Floodlight trong Báo cáo?

Chia sẻ về báo cáo phân bổ Floodlight trong chuyên mục Google ADS báo cáo nào theo dõi báo cáo phân bỏ Floodlight.
 • Thông tin chi tiết
 • Trùng lặp phạm vi tiếp cận cookie
 • Số lần hiển thị Floodlight
 • Đường dẫn đến chuyển đổi
Câu trả lời đúng là: Đường dẫn đến chuyển đổi
Giải thích: Bạn có thể tạo báo cáo Đường dẫn đến Chuyển đổi (P2C) trong Trình tạo Báo cáo, cho phép bạn hiểu cách người dùng tiếp xúc với quảng cáo của bạn khi dẫn đến chuyển đổi. Báo cáo Đường dẫn đến Chuyển đổi theo dõi phân bổ Floodlight trong Báo cáo.

Chỉ số nào KHÔNG khả dụng trong Chuyển dữ liệu?

Chia sẽ về vấn đề chỉ số trong chuyên mục không khả dụng Google ADS  chuyển và truyền dữ liệu.
 • % Nhấp chuột không hợp lệ
 • Chế độ xem đang kích hoạt:% trong tổng số lần hiển thị đã hoàn thành có thể nhìn thấy
 • ID khu vực thị trường được chỉ định (DMA)
 • Chuyển đổi môi trường chéo
Câu trả lời đúng là: Chuyển đổi môi trường chéo
Giải thích: Chỉ số chuyển đổi môi trường chéo không có sẵn trong Chuyển dữ liệu (DT).

Để thẻ Floodlight phân bổ chính xác chuyển đổi trong ứng dụng, điều gì cần xảy ra trong ứng dụng?

Mình sẽ chia sẽ cho các bạn làm thế nào để thẻ Floodlight phân bổ chính xác  chuyển đổi trong ứng dụng nằm trong chuyên mục Google ADS điều gì cần xảy ra trong ứng dụng ?
 • Thẻ cần được đặt làm thẻ INS có dung lượng di động
 • Phải sử dụng thẻ trang web toàn cầu (gtag.js)
 • Thẻ cần được chỉ định một ID ứng dụng
 • ID thiết bị cần được chuyển vào tham số dc_rdid
 • Câu trả lời đúng32 là: ID thiết bị cần được chuyển vào tham số dc_rdid
Giải thích : dc_rdid =: Số nhận dạng thiết bị người dùng có thể đặt lại ở dạng IDFA cho iOS hoặc ID quảng cáo (AdID) cho Android. Tham số này là bắt buộc. Nhà xuất bản phải chuyển một giá trị vào thông số này để bật theo dõi chuyển đổi trong ứng dụng.

Phương pháp đếm nào theo dõi số lần bán hàng hoặc các mặt hàng đã mua?

 • Đếm tiêu chuẩn
 • Các biến Floodlight tùy chỉnh
 • Hoạt động truy cập
 • Hoạt động bán hàng

Đáp án đúng là: Hoạt động bán hàng

Giải thích: Hoạt động bán hàng theo dõi số lần bán hàng hoặc số lượng mặt hàng đã mua. Bạn cũng có thể nắm bắt tổng giá trị của mỗi lần bán hàng. Có hai cách để xác định chuyển đổi cho các hoạt động bán hàng:

 • Giao dịch: Đếm tất cả các chuyển đổi, cộng với tổng số lần bán hàng diễn ra và tổng doanh thu có liên quan.
 • Các mặt hàng đã bán: Đếm mỗi chuyển đổi, cộng với tổng số mặt hàng đã bán và tổng doanh thu có liên quan.

Phần nào trong cài đặt của hoạt động Floodlight cho phép người dùng thêm thẻ theo dõi nhà xuất bản?

 • Trình quản lý thẻ của Google
 • Thuộc tính nâng cao
 • Các biến Floodlight tùy chỉnh
 • Thẻ động

Câu trả lời đúng là: Thẻ động

Giải thích: Thẻ động tích hợp các công cụ của bên thứ ba để theo dõi hoạt động của trang web, cho phép thông báo về bên thứ ba trong thời gian thực bất cứ khi nào có chuyển đổi.

Các loại thẻ động: Có hai loại thẻ động, được thiết lập như một phần của thuộc tính hoạt động Floodlight của bạn và được phân phối động khi thẻ Floodlight được gọi.

Thẻ nhà xuất bản : Thẻ nhà xuất bản được liên kết với một trang web cụ thể. Khi một lần hiển thị hoặc lần nhấp vào một trang web được quy cho một lượt chuyển đổi, Campaign Manager sẽ phân phối các thẻ nhà xuất bản được liên kết với trang web nơi người dùng đã nhấp hoặc xem quảng cáo.

Thẻ mặc định: Các thẻ mặc định được phân phối bất cứ khi nào thẻ Floodlight của bạn được phân phát. Ví dụ: nếu bạn sử dụng dịch vụ theo dõi của bên thứ ba, bạn có thể sử dụng các thẻ mặc định để chèn mã theo dõi.

Nếu nhà xuất bản phân phát thẻ vị trí sau ngày kết thúc chiến dịch, thì quảng cáo nào sẽ phân phát?

 • Hình ảnh dự phòng
 • Không có gì sẽ phục vụ
 • Một quảng cáo ngẫu nhiên
 • Quảng cáo mặc định

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo mặc định

Giải thích: Quảng cáo mặc định phân phát khi không có quảng cáo nào khác có thể phân phát. Đây là một lý do tại sao điều này có thể xảy ra. Các quảng cáo chuẩn của bạn không được lập lịch để phân phát. Kiểm tra ngày bắt đầu và ngày kết thúc quảng cáo cho vị trí của bạn. Đảm bảo rằng những ngày này là chính xác. Nếu ngày bắt đầu quảng cáo là trong tương lai, thì quảng cáo chưa thể phân phát. Nếu ngày kết thúc quảng cáo đã trôi qua và bạn đã đặt giới hạn nghiêm ngặt, thì quảng cáo không thể phân phát nữa.Chuyên hỗi trợ và tư vấn các Dịch vụ marketing nhanh chóng uy tín hiệu quả .

Điều kiện nào phải đúng để chỉ định nhà quảng cáo là “con”? Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

 • Không có bất kỳ chiến dịch nào được liên kết với nhà quảng cáo “chính”
 • Nhà quảng cáo là một phần của tài khoản phụ
 • Nhà quảng cáo không có bất kỳ nhà quảng cáo “con” nào được liên kết với nó
 • Không có bất kỳ hoạt động Floodlight nào được liên kết với nhà quảng cáo “con”

Câu trả lời đúng là:

 • Không có bất kỳ hoạt động Floodlight nào được liên kết với nhà quảng cáo “con”
 • Nhà quảng cáo không có bất kỳ nhà quảng cáo “con” nào được liên kết với nó4

Giải thích: Bạn chỉ có thể chỉ định một nhà quảng cáo là trẻ em nếu không có hoạt động nào liên quan đến nó. Khi bạn thêm hoạt động vào một nhà quảng cáo con, bạn sẽ mất khả năng chia sẻ nhà quảng cáo đó mãi mãi.

Thẻ Floodlight phải bao gồm những gì để thu thập dữ liệu sản phẩm cùng với chuyển đổi?

 • Một giá trị ord
 • Pixel động
 • 1 × 1 pixel theo dõi
 • Biến Floodlight tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là: Biến Floodlight tùy chỉnh

Giải thích: Các biến Floodlight tùy chỉnh cho phép bạn nắm bắt thông tin ngoài những điều cơ bản (lượt truy cập và doanh thu) mà bạn có thể thu thập với các thông số chuẩn trong thẻ của mình. Bạn có thể bao gồm các biến Floodlight tùy chỉnh trong bất kỳ thẻ hoạt động Floodlight nào của mình và báo cáo về giá trị của chúng trong Trình tạo báo cáo. Bạn có thể tạo tối đa 100 biến tùy chỉnh cho mỗi cấu hình Floodlight. Bạn cũng có thể thêm tên thân thiện để làm cho các thông số này dễ hiểu hơn trong báo cáo.

“Kênh thực thi” thể hiện điều gì trong quy trình Lập kế hoạch?

“Kênh thực thi” đại diện cho “liên kết” từ khoảng không quảng cáo trong kế hoạch truyền thông đến chiến dịch Campaign Manager nơi các vị trí có thể được thực hiện chia sẻ chuyên mục Google ADS hãy lập quy trình lập kế hoạch.

 • Khu vực để nhập mục tiêu, ngân sách, ngày bắt đầu và ngày kết thúc của người dùng
 • Một “kênh” được tạo giữa nhà quảng cáo và nhà xuất bản ngay sau khi RFP được gửi đi
 • Hành động gửi một RFP để bắt đầu quá trình thương lượng với nhà xuất bản
 • “Liên kết” từ khoảng không quảng cáo trong kế hoạch truyền thông đến chiến dịch Campaign Manager nơi có thể thực hiện các vị trí

Câu trả lời đúng là: “Liên kết” từ khoảng không quảng cáo trong kế hoạch truyền thông đến chiến dịch Campaign Manager nơi các vị trí có thể được thực hiện

Giải thích : Phương tiện được đưa vào chiến dịch Campaign Manager thông qua một kênh thực thi, đây là một liên kết đến một chiến dịch cụ thể trong Campaign Manager mà bạn tạo trong Lập kế hoạch. Các kênh thực thi là liên kết cấp cao hơn giữa Lập kế hoạch và Campaign Manager và cho phép bạn chỉ định cách các thuộc tính phương tiện trong Lập kế hoạch ánh xạ đến các trang web trong Campaign Manager.

Khi nội dung được thêm vào quảng cáo hiện có, những cập nhật này sẽ được phản ánh ở đâu?

 • Trong bản xem trước quảng cáo, nhưng không có trong các quảng cáo hiện được chỉ định
 • Trong các nhiệm vụ quảng cáo trong tương lai, nhưng không phải trong các quảng cáo hiện tại
 • Các bản cập nhật xuất hiện dưới dạng quảng cáo mới
 • Trong các quảng cáo nơi các quảng cáo được chỉ định

Câu trả lời đúng là: Trong các quảng cáo nơi các quảng cáo được chỉ định

Giải thích : Nội dung của bạn được cập nhật trong Studio và trong các quảng cáo trực tiếp của bạn. Nội dung mà bạn không muốn phát trực tiếp chỉ được cập nhật trong Studio; bạn có thể cập nhật quảng cáo khi đã sẵn sàng bằng cách xuất bản lại nội dung.

Khoảng không quảng cáo đã mua cho một chiến dịch sẽ được nhập vào đâu trong Campaign Manager?

 • Trang đích
 • Các chiến dịch
 • Thẻ Floodlight
 • Vị trí

Câu trả lời đúng là :: Vị trí

Giải thích : Như trong Campaign Manager, vị trí là khoảng không quảng cáo phương tiện của trang web, ứng dụng hoặc video nơi quảng cáo của bạn xuất hiện. Nó thể hiện khả năng tương thích công nghệ, kích thước và số lượng / mô hình chi phí. Chuyên hỗi trợ và tư vấn các Dịch vụ marketing nhanh chóng uy tín hiệu quả .

Các trang đích có thể được đặt ở cấp độ nào để chúng giống nhau trên nhiều quảng cáo?

 • Vị trí
 • Tài khoản
 • Quảng cáo
 • Sáng tạo

Câu trả lời đúng là: Creative

Giải thích : Bạn có thể chọn sử dụng các trang đích được đặt trong quảng cáo hay quảng cáo dựa trên nhu cầu của mình:

 • Trang đích cấp độ quảng cáo cho phép bạn sử dụng cùng một trang đích trên nhiều quảng cáo.
 • Trang đích cấp quảng cáo cho phép bạn đặt một trang đích khác nhau cho mỗi quảng cáo được chỉ định.

Mức độ nào được sử dụng để tính toán chuyển đổi nếu thời lượng xem lại khác nhau giữa các đối tượng?

Cấp độ chiến dịch

 • Cấp tài khoản
 • Cấp trang web
 • Cấp độ vị trí

Câu trả lời đúng là: mức Placement

Giải thích: Mức độ vị trí được sử dụng để tính toán chuyển đổi nếu thời lượng xem lại khác nhau giữa các đối tượng.Chuyên hỗi trợ và tư vấn các Dịch vụ marketing nhanh chóng uy tín hiệu quả liên hệ ngay .

Cài đặt quảng cáo nào giới hạn số lần quảng cáo có thể được hiển thị cho một người dùng cụ thể?

 • Sự ưu tiên
 • Khó cắt bỏ
 • Tỷ lệ hiển thị
 • Giới hạn tần suất

Câu trả lời đúng là: Giới hạn tần suất

Giải thích: Đặt giới hạn tần suất để ngăn người dùng xem quảng cáo quá thường xuyên trong một khoảng thời gian nhất định. Giới hạn tần suất là số lần tối đa quảng cáo của bạn có thể phân phát cho bất kỳ người dùng nhất định nào trong khoảng thời gian bạn đặt trong trường Khoảng thời gian

Ba lợi ích của việc sử dụng thẻ Chuyển hướng nội bộ là gì? (chọn ba)

 • Tiết kiệm thời gian khỏi phải thương lượng các giao dịch với nhà xuất bản
 • Thông tin miền phong phú hơn trong Xác minh
 • Giảm độ trễ khi phân phát quảng cáo
 • Chuẩn hóa phương pháp đếm với các nhà xuất bản nền tảng

Các câu trả lời đúng là: Giảm độ trễ khi phân phát quảng cáo , Chuẩn hóa phương pháp đếm với các nhà xuất bản nền tảng và Thông tin miền phong phú hơn trong Xác minh

Giải thích: Sử dụng thẻ chuyển hướng nội bộ để phân phát quảng cáo Campaign Manager trên các trang web sử dụng Google Ad Manager.

 • Giảm độ trễ: Vì không có yêu cầu nào tới bất kỳ máy chủ nào khác để phân phát các thẻ chuyển hướng nội bộ, nên độ trễ sẽ không tăng lên.
 • Ngăn chặn sự chênh lệch về số lượng giữa Campaign Manager và Ad Manager
 • Thông tin miền phong phú hơn trong Xác minh: Thẻ chuyển hướng nội bộ cung cấp cùng một thông tin miền phong phú trong Xác minh như thẻ ins, cho bạn khả năng hiển thị tốt hơn về nơi quảng cáo của bạn đang phân phát, cũng như tạo điều kiện tốt hơn cho việc bảo vệ an toàn thương hiệu và chống spam.

Điều gì cần thiết để theo dõi chuyển đổi ứng dụng dành cho thiết bị di động bằng thẻ Floodlight?

 • Thẻ Floodlight với các hoạt động được đặt để thu thập các biến trong ứng dụng, có sẵn trong tệp DT
 • Một pixel nhà xuất bản động được triển khai trong thẻ Floodlight
 • Một macro HTML5 đã được thêm vào thẻ Floodlight và thẻ quảng cáo, đồng thời được tải lên trong SDK
 • Mã nhận dạng thiết bị do người dùng đặt lại được chuyển cho cả thẻ Floodlight và thẻ quảng cáo đang chạy trong ứng dụng

Câu trả lời đúng là: Giá trị nhận dạng thiết bị do người dùng đặt lại được chuyển cho cả thẻ Floodlight và thẻ quảng cáo đang chạy trong ứng dụng

Giải thích: Trước khi bạn có thể quy lượt cài đặt ứng dụng hoặc hoạt động trở lại số lần hiển thị và nhấp chuột vào quảng cáo trong ứng dụng, các đối tác cần làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng giá trị nhận dạng thiết bị do người dùng đặt lại và các giá trị khác được chuyển cho cả thẻ Floodlight và thẻ quảng cáo chạy trong ứng dụng. Campaign Manager sử dụng các số nhận dạng để xác định duy nhất một người dùng và phân bổ các hoạt động ứng dụng trở lại quảng cáo trong ứng dụng mà họ đã xem hoặc nhấp vào.

Dữ liệu nào được cung cấp trong Xác minh video?

 • Thông tin về các quảng cáo đã phân phát trên cùng một trang
 • Xác thực nội dung và chuyển mã
 • Chi tiết về độ phân giải và tốc độ bit
 • Kích thước trình phát video và khả năng xem

Câu trả lời đúng là: Kích thước trình phát video và khả năng xem

Giải thích : Nhà xuất bản có thể thay đổi kích thước quảng cáo video và đặt ở các vị trí khác nhau trên một trang. Xác minh video xác định mức độ lớn của quảng cáo, vị trí mà quảng cáo xuất hiện trên trang, mức độ nổi bật, số lần hiển thị và các chỉ số liên quan khác.

Những cài đặt nào được yêu cầu để cung cấp cho người dùng quyền truy cập báo cáo cho một nhà quảng cáo?

 • Lập lịch gửi báo cáo cho người dùng, tự động cấp cho họ quyền truy cập vào dữ liệu đó
 • Tạo vai trò người dùng và chỉ định nhà quảng cáo làm tài khoản phụ.
 • Yêu cầu nhà quảng cáo gửi email để hỗ trợ, cấp quyền truy cập vào dữ liệu báo cáo của họ
 • Tạo hồ sơ người dùng với vai trò người dùng chỉ báo cáo và lọc cho nhà quảng cáo đó

Câu trả lời đúng là: Tạo hồ sơ người dùng với vai trò người dùng chỉ báo cáo và lọc cho nhà quảng cáo đó

Giải thích: Tạo hồ sơ người dùng với vai trò người dùng chỉ báo cáo và lọc cho nhà quảng cáo đó. Các cài đặt này là bắt buộc để cấp cho người dùng quyền truy cập báo cáo cho một nhà quảng cáo.

Hai chỉ số Xác minh video là gì? (chọn hai)

 • Đã tắt tiếng khi kết thúc
 • Số lần hiển thị đủ điều kiện cho âm thanh
 • Điểm nổi bật của video
 • Đã tắt tiếng khi bắt đầu

Các câu trả lời đúng là:

Điểm nổi bật của video và Âm thanh bị tắt tiếng khi bắt đầu

Giải thích : Xác minh video xác định mức độ lớn của quảng cáo, vị trí mà quảng cáo xuất hiện trên trang, mức độ nổi bật, số lần hiển thị và các chỉ số liên quan khác.

Các chỉ số Bộ đếm và Tổng số tương tác có sẵn cho loại quảng cáo nào?

 • Quảng cáo trên Twitter
 • Quảng cáo xen kẽ trong ứng dụng trên thiết bị di động
 • Quảng cáo được tạo trong Studio
 • Quảng cáo HTML5 được mã hóa trong GWD

Câu trả lời đúng là:

Quảng cáo được tích hợp sẵn trong Studio

Giải thích: Các chỉ số Bộ đếm và Tổng số tương tác có sẵn cho các quảng cáo được tích hợp sẵn trong Studio.

Khi nào một lần hiển thị được tính trong Báo cáo?

 • Ngay sau khi một quảng cáo được yêu cầu từ nhà xuất bản
 • Sau khi quảng cáo được phân phát và xem trên trang web
 • Sau khi trình duyệt bắt đầu tải trang web
 • Sau khi thiết bị của người dùng cho biết rằng quá trình tải xuống quảng cáo đã bắt đầu

Câu trả lời đúng là: Sau khi thiết bị của người dùng cho biết rằng quá trình tải xuống quảng cáo đã bắt đầu

Giải thích : Lần hiển thị được tải xuống: Lần hiển thị chỉ được tính sau khi nhà xuất bản bắt đầu truy xuất quảng cáo. Quảng cáo được tải xuống thiết bị của người dùng và đã bắt đầu tải. Một phép đo khả năng xem riêng biệt sẽ xác định xem người dùng đã xem quảng cáo hay chưa.

Đối tượng nào trong Campaign Manager tương đương với quảng cáo trong Display & Video 360?

 • Quảng cáo
 • Chiến dịch
 • Sáng tạo
 • Vị trí

Câu trả lời đúng là: Vị trí

Giải thích: Nếu bạn sử dụng Display & Video 360 với Campaign Manager, thì quảng cáo Display & Video 360 sẽ được Campaign Manager phân phát như một phần của vị trí.

Trong Campaign Manager, một vị trí có thể chứa nhiều quảng cáo và mỗi quảng cáo ở vị trí đó có thể được liên kết với nhiều quảng cáo (tất cả đều được lưu trữ trong Campaign Manager). Do đó, thông thường một vị trí được kết hợp với nhiều quảng cáo.

Báo cáo nào cho biết khách hàng mất bao lâu để chuyển đổi sau khi tương tác với quảng cáo?

 • Tương tác đầu tiên
 • Chiều dài đường
 • Đường dẫn đến chuyển đổi
 • Thời gian trễ

Câu trả lời đúng là: Trễ thời gian

Giải thích : Báo cáo Trễ thời gian cho biết khoảng thời gian (tính theo ngày) đã trôi qua giữa lần hiển thị đầu tiên của người dùng (nhấp chuột hoặc hiển thị) và chuyển đổi tiếp theo của họ. Bạn có thể sử dụng báo cáo Trễ thời gian để biết quảng cáo của bạn đang thúc đẩy chuyển đổi hoặc doanh thu nhanh chóng và hiệu quả như thế nào.

Những chức năng nào có sẵn để quản lý dữ liệu chuyển đổi bằng API? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

 • Chạy
 • Xóa bỏ
 • Cập nhật
 • Chèn

Các câu trả lời đúng là:

 • Cập nhật
 • Chèn

Giới hạn để truy xuất dữ liệu nhật ký từ Nhóm Google Chuyển dữ liệu là gì?

 • 1 năm
 • Vô hạn
 • 30 ngày
 • 60 ngày

Câu trả lời đúng là: 60 ngày

Giải thích: Các tệp Chuyển dữ liệu cũ hơn 60 ngày sẽ bị xóa khỏi Ad Manager. Nếu bạn muốn lưu trữ tệp của mình lâu hơn 60 ngày đã quy định, chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ tệp cục bộ hoặc chuyển sang giải pháp lưu trữ đám mây vĩnh viễn, có thể bao gồm tài khoản Google Cloud Storage độc ​​lập mà bạn có toàn quyền kiểm soát.

Phần tử HTML nào của mã iFrame của thẻ Floodlight xác định hoạt động duy nhất?

 • 1 × 1 và “ord”
 • u1 và “fls”
 • “Src” và 1 × 1
 • “Loại” và “mèo”

Câu trả lời đúng là: “type” và “cat”

Giải thích: Vì các tham số được sử dụng để xác định bản thân hoạt động Floodlight (loại và mèo) cũng có trong URL, nên bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này để gọi động các hoạt động Floodlight khác nhau từ cùng một trang.

Bạn có thể thực hiện hành động nào để chọn cột nào xuất hiện trong giao diện quản lý quảng cáo?

 • Tạo vai trò người dùng mới
 • Tạo bộ lọc
 • Tạo hồ sơ người dùng mới
 • Tạo chế độ xem tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là: Tạo chế độ xem tùy chỉnh

Giải thích : Nhấp vào menu “Chế độ xem” trong chiến dịch của bạn. Điều này cho phép bạn chọn loại hàng và cột nào hiển thị trong chiến dịch của mình. Hàng dành cho các mục, như quảng cáo và quảng cáo. Các cột dành cho thông tin mặt hàng, như ngày bắt đầu và trang đích.

Chế độ xem tùy chỉnh là lựa chọn tùy chỉnh của các hàng và cột mà bạn có thể tự đặt tên và lưu. Để tạo một dạng xem mới, hãy bấm Tùy chỉnh dạng xem, chọn hoặc bỏ chọn các hộp và lưu.

Macro từ khóa (% k) có thể được thêm vào hai thẻ nào? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

 • Đèn pha
 • Vị trí
 • Theo dõi Quảng cáo
 • Sự kiện hiển thị

Các câu trả lời đúng là:

 • Sự kiện hiển thị
 • Theo dõi Quảng cáo

Giải thích : Macro% k mở rộng thành một chuỗi con được tìm thấy trong các thẻ quảng cáo (cụ thể là trong URL yêu cầu). Bạn có thể sử dụng macro này để hiển thị các từ khóa do người dùng nhập trong quảng cáo.

Nó hoạt động trong:

 • URL nhấp qua
 • Theo dõi quảng cáo
 • URL chuyển hướng
 • Mã quảng cáo (tất cả các loại)
 • Tiêu đề khung
 • Thẻ sự kiện hiển thị
 • Nhấp vào thẻ sự kiện
 • Tài nguyên biểu tượng OBA

Bạn có thể tìm thấy (các) ID trang web ở đâu trong Campaign Manager để đẩy các vị trí lên Display & Video 360?

 • Trong cài đặt Quản trị tài khoản Campaign Manager
 • Trong thư mục trang dưới thuộc tính
 • Trong thuộc tính của nhà quảng cáo, trong Trang đích
 • Bên cạnh tên trang web được liên kết trong Chiến dịch

Câu trả lời đúng là: Bên cạnh tên trang web được kết hợp trong Chiến dịch

Giải thích: Các trang web Campaign Manager là một hoặc nhiều trang web Campaign Manager cần được liên kết với nhà quảng cáo này. Xin lưu ý, chỉ các vị trí (và quảng cáo) trong các trang web này mới có sẵn trong Display & Video 360.

Quản trị viên đại lý, Nhà quản lý quảng cáo đại lý và Nhà quản lý quảng cáo trang web là những ví dụ về điều gì?

 • Thông tin người dùng
 • Chiến lược vị trí
 • Thể loại nội dung
 • Vai trò người dùng

Câu trả lời đúng là: Vai trò của người dùng

Giải thích : Vai trò người dùng là một tập hợp các quyền trong Campaign Manager. Các quyền này xác định loại dữ liệu mà người dùng có thể xem hoặc chỉnh sửa. Để xem danh sách vai trò người dùng của bạn, hãy nhấp vào Quản trị> Vai trò người dùng. Đảm bảo rằng bạn biết những loại quyền truy cập mà vai trò người dùng này được phép. Nếu bạn không chắc chắn, hãy kiểm tra vai trò người dùng trước: Tìm vai trò người dùng của bạn, mở nó và kiểm tra tab Quyền. Khi bạn tạo một vai trò người dùng mới, bạn có tùy chọn liên kết vai trò đó với một tài khoản phụ cụ thể. Vai trò người dùng và bộ quyền của nó sẽ khả dụng cho tất cả hồ sơ người dùng mà bạn tạo dưới tài khoản phụ đó, chứ không phải ở bất kỳ nơi nào khác.

Ba quy trình công việc nào có thể được sử dụng để thực hiện chỉnh sửa hàng loạt? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

 • Chế độ xem được lọc Campaign Manager
 • Nút Chỉnh sửa Nhiều
 • Tải lên bảng tính chiến dịch
 • API quản lý và báo cáo DCM / DFA

Câu trả lời đúng là:

 • Nút Chỉnh sửa Nhiều
 • Tải lên bảng tính chiến dịch
 • API quản lý và báo cáo DCM / DFA

Giải thích: Nút “Chỉnh sửa Nhiều” cho phép bạn chỉnh sửa nhiều hàng cùng một lúc. Ví dụ: bạn có thể muốn áp dụng cùng một ngày bắt đầu cho một số quảng cáo và quảng cáo hoặc thay đổi tên trong suốt chiến dịch của mình bằng cách sử dụng công cụ tìm và thay thế.

Giải thích: Bảng tính chiến dịch là một bảng tính các chỉ định quảng cáo trong chiến dịch của bạn. Bạn có thể sử dụng bảng tính này để xem và quản lý chi tiết buôn bán. Nó bao gồm nhiều thuộc tính chính của quảng cáo, quảng cáo, trang web và vị trí.

Giải thích: API quản lý và báo cáo DCM / DFA cung cấp quyền truy cập có lập trình vào Báo cáo. Điều này đặc biệt hữu ích để tự động hóa các quy trình lặp lại và để tích hợp Campaign Manager với các hệ thống của bên thứ ba.

Hai phương pháp nào tính số lần hiển thị trên các quảng cáo do trang web phân phát? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

 • Nhấp chuột vào quảng cáo theo dõi
 • Quảng cáo theo dõi điện thoại di động
 • Theo dõi quảng cáo
 • Trình theo dõi lần hiển thị 1 × 1

Các câu trả lời đúng là: Theo dõi Quảng cáo và Trình theo dõi lần hiển thị 1 × 1

Giải thích: Để theo dõi số lần hiển thị và số lần nhấp cho các quảng cáo do trang web này phân phát trong tài khoản Campaign Manager của bạn, hãy sử dụng quảng cáo theo dõi Campaign Manager.

Khi “kế hoạch” được thực thi trong Lập kế hoạch, thông tin nào sẽ được chuyển đến Campaign Manager?

 • Nguồn cấp dữ liệu động có thể được triển khai nhanh chóng vào Studio
 • Danh sách các thông số kỹ thuật quảng cáo để triển khai các giao dịch trong Display & Video 360
 • Vị trí TrueView để chạy trên các sản phẩm của YouTube
 • Danh sách các vị trí bạn định mua và các nhà xuất bản mà bạn đang mua khoảng không quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Danh sách các vị trí bạn định mua và các nhà xuất bản mà bạn đang mua khoảng không quảng cáo

Giải thích : Trong một dự án, kế hoạch có nghĩa là nắm bắt danh sách các vị trí bạn định mua từ các nhà xuất bản mà bạn đang mua khoảng không quảng cáo.

Khi nội dung HTML5 chính bị trì hoãn, điều gì sẽ phân phát trong trình duyệt của người dùng khi nó đang tải?

 • Quảng cáo mặc định
 • tệp .swf
 • Hình ảnh sao lưu
 • Hình ảnh tải lịch sự

Câu trả lời đúng là: Hình ảnh tải lịch sự

Giải thích : Tải lên hình ảnh tải lịch sự để bạn có thứ để hiển thị nếu có sự chậm trễ khi tải nội dung HTML5 chính của bạn lên trình duyệt. Khi quảng cáo của bạn được phân phối, nội dung tải lịch sự sẽ tải đầu tiên trước mỗi lần hiển thị, sau đó là nội dung HTML5 chính của bạn. Bằng cách này, nếu trình duyệt của người dùng gặp phải sự chậm trễ khi tải nội dung chính của bạn, hình ảnh tải lịch sự sẽ ở đó cho đến khi mọi thứ khác tải xong.

Mô hình phân bổ nào sử dụng dữ liệu Floodlight từ cả chuyển đổi được phân bổ và không được phân bổ?

 • Mô hình tuyến tính
 • Mô hình giảm dần theo thời gian
 • Mô hình hướng dữ liệu

Câu trả lời đúng là: Mô hình hướng dữ liệu

Giải thích: Phân bổ theo hướng dữ liệu sử dụng tất cả dữ liệu đường dẫn có sẵn (từ cấu hình đèn pha của bạn) — bao gồm dữ liệu từ cả người dùng chuyển đổi và không chuyển đổi — để hiểu sự hiện diện của các điểm tiếp thị cụ thể tác động như thế nào đến xác suất chuyển đổi của người dùng.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/6361280
Giải thích: Nếu bạn chưa quen với phân bổ, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mô hình theo hướng dữ liệu. Vì chúng dựa trên hành vi của người tiêu dùng, bạn sẽ được hưởng lợi từ báo cáo phân bổ mà không cần nghiên cứu các thuật toán mặc định hoặc đầu tư vào nghiên cứu người dùng.

“API báo cáo và quản lý quảng cáo DCM / DFA” có thể trực tiếp thực hiện hai nhiệm vụ nào? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Tải lên chuyển đổi và Tùy chỉnh báo cáo là hai nhiệm vụ mà “API báo cáo và quản lý DCM / DFA” có thể trực tiếp thực hiện.

 • Tải xuống tệp nhật ký truyền dữ liệu
 • Tùy chỉnh cảnh báo xác minh
 • Tải lên chuyển đổi
 • Tùy chỉnh báo cáo

Câu trả lời đúng là: Tùy chỉnh báo cáo và Tải lên chuyển đổi

Giải thích: API quản lý và báo cáo DCM / DFA là một API REST trung lập với ngôn ngữ cung cấp quyền truy cập có lập trình vào Báo cáo. API này cho phép bạn xây dựng các ứng dụng để quản lý hiệu quả quy trình quản lý và báo cáo kết hợp, đồng thời đặc biệt hữu ích để tự động hóa các quy trình lặp lại và để tích hợp Campaign Manager với các hệ thống của bên thứ ba. Nó cũng cho phép bạn tải lên và chỉnh sửa chuyển đổi.

Hai tính năng nào có thể được sử dụng để ghi thông tin bổ sung về một lần nhấp? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

 • Thẻ nguồn hình ảnh
 • Các khóa nhắm mục tiêu động
 • Thẻ sự kiện
 • Hậu tố URL trang đích

Các câu trả lời đúng là:

 • Hậu tố URL trang đích
 • Thẻ sự kiện

Giải thích: Hậu tố URL trang đích là một chuỗi bạn có thể thêm vào cuối URL trang đích của mình. Bạn có thể sử dụng hậu tố để thêm các khóa-giá trị ghi lại thông tin về các nhấp chuột vào quảng cáo của mình. Tất cả các loại quảng cáo và quảng cáo đều có thể sử dụng một hậu tố trong URL trang đích, bao gồm cả trình theo dõi nhấp chuột tĩnh và động.

Bạn có thể thay đổi hậu tố URL trang đích ở một số vị trí trong Campaign Manager.

 • Bạn có thể thay đổi URL theo cách thủ công trong quảng cáo của mình.
 • Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt hậu tố mặc định trong chiến dịch hoặc nhà quảng cáo của mình (Hậu tố URL trang đích).
Giải thích: Thiết lập thẻ sự kiện để theo dõi quảng cáo của bạn với URL theo dõi không phải của Trình quản lý chiến dịch: pixel hiển thị, URL theo dõi lần nhấp và URL khảo sát. Các URL này cho phép các bên bên ngoài Campaign Manager ghi lại thông tin về số lần hiển thị và số lần nhấp vào quảng cáo của bạn, đồng thời khởi chạy các cuộc khảo sát.

Khi quảng cáo hiển thị động được xuất bản từ Studio, loại quảng cáo nào được đặt trong Campaign Manager?

 • Hình ảnh
 • Biểu ngữ HTML5
 • Quảng cáo xen kẽ hiển thị tùy chỉnh
 • Đa phương tiện

Câu trả lời đúng là: Đa phương tiện

Giải thích : Nếu bạn cần quảng cáo đa phương tiện trong Campaign Manager, hãy thiết lập liên kết nhà quảng cáo. Bạn phải tải quảng cáo đa phương tiện của mình trực tiếp từ Studio. Bạn không thể tải chúng lên Campaign Manager.

Thành viên trong nhóm phải thực hiện hành động nào để có quyền truy cập vào các tệp Truyền dữ liệu trong Google Cloud Storage?

 • Liên kết thành viên trong nhóm với Hồ sơ người dùng được chỉ định để truy cập Google Cloud
 • Thiết lập email tự động để thành viên trong nhóm nhận báo cáo hàng ngày
 • Chạy tập lệnh: gs: // [bucket_name] / [tên người dùng]
 • Thêm email của thành viên trong nhóm vào Nhóm Google được liên kết với nhóm Bộ nhớ đám mây

Câu trả lời đúng là: Thêm email của thành viên trong nhóm vào Nhóm Google được liên kết với nhóm Bộ nhớ trên đám mây

Mô hình chi phí nào chỉ tính toán chi phí cho các lần hiển thị được Chế độ xem đang kích hoạt đo lường là có thể xem được?

 • CPA
 • CPM
 • Tối đa
 • vCPM

Câu trả lời đúng là: vCPM

Giải thích:  (Chế độ xem đang kích hoạt: Số lần hiển thị có thể xem ÷ 1000) × Tỷ lệ
Nhà quảng cáo bị tính phí cho mỗi nghìn lần hiển thị được đo lường là có thể xem được bằng Chế độ xem đang kích hoạt.

Hai phương pháp nào đo lường số lần hiển thị được phân phát trong ứng dụng dành cho thiết bị di động? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

 • Nhấp chuột vào quảng cáo theo dõi
 • Quảng cáo theo dõi điện thoại di động
 • Phân phối quảng cáo trên thiết bị di động trực tiếp thông qua Campaign Manager
 • Trình theo dõi lần hiển thị 1 × 1

Các câu trả lời đúng là:

 • Phân phối quảng cáo trên thiết bị di động trực tiếp thông qua Campaign Manager
 • Trình theo dõi lần hiển thị 1 × 1

Giải thích: Báo cáo tự động theo dõi số lần nhấp và số lần hiển thị cho các quảng cáo do Campaign Manager phân phát, bất kể quảng cáo xuất hiện trên các trang web thông thường, trang web dành cho thiết bị di động hay ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Giải thích: Các pixel hiển thị 1 × 1 được phân phát thông qua các thẻ vị trí tiêu chuẩn tương thích với các hiển thị được tải xuống.

Trong báo cáo Đường dẫn đến Chuyển đổi, khi người dùng chọn “Xoay vòng trên đường dẫn tương tác”, hai điểm khác biệt chính so với báo cáo không được phân chia là gì? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

 • Mỗi tương tác có hàng riêng với các tương tác trải rộng trên các hàng
 • Các hàng và cột không bị ảnh hưởng bởi trục xoay, nhưng chỉ có thể được lọc khi không được xoay vòng
 • Hàng và cột bị lật
 • Mỗi chuyển đổi có hàng riêng với các tương tác trong các cột riêng biệt

Các câu trả lời đúng là: Mỗi chuyển đổi có hàng riêng với các tương tác trong các cột riêng biệt và Các hàng và cột được lật

Giải thích : Nếu bạn chọn xoay vòng báo cáo thay vào đó, mỗi chuyển đổi sẽ có hàng riêng và các tương tác được liệt kê trong các cột riêng biệt, từ trái sang phải. Thông tin thêm về mỗi tương tác được bao gồm trong các cột tương ứng của nó, cho phép bạn so sánh dữ liệu cho một số tương tác cạnh nhau.

 

Báo cáo nào trong Trình tạo báo cáo cho biết số lượng người dùng duy nhất đã tương tác với quảng cáo?

 • Đường dẫn đến chuyển đổi
 • Tiêu chuẩn
 • GRP
 • Trùng lặp phạm vi tiếp cận cookie

Câu trả lời đúng là: Trùng lặp phạm vi tiếp cận cookie

Giải thích : Báo cáo Trùng lặp phạm vi tiếp cận cookie hiển thị chồng chéo, là số lượng người dùng duy nhất đã nhìn thấy hoặc nhấp vào quảng cáo trên một cặp nhà quảng cáo, chiến dịch hoặc trang web nhất định.

 

Danh sách đối tượng được tạo trong Campaign Manager có thể được chia sẻ tự động với những ứng dụng được liên kết nào không? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

 • Phòng thu
 • Google Ads
 • Search Ads 360
 • Display & Video 360

Các câu trả lời đúng là: Search Ads 360 và Display & Video 360

Giải thích : Nếu sử dụng Campaign Manager để quản lý quảng cáo hiển thị hình ảnh, bạn có thể đăng nhập vào Campaign Manager và tạo danh sách đối tượng gồm những khách đã nhấp vào quảng cáo hiển thị hình ảnh và truy cập vào trang web của bạn. Báo cáo Search Ads 360 có thể cho biết danh sách đối tượng Campaign Manager đang phản hồi như thế nào đối với quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của bạn.

Giải thích: Tất cả danh sách đối tượng trong Campaign Manager sẽ nằm trong Display & Video 360: Tất cả các phân đoạn liên quan đến ID cấu hình Floodlight của nhà quảng cáo và ID trang web có thể đồng bộ sẽ được đồng bộ hóa với Display & Video 360. Bạn không thể chọn hoặc loại trừ các phân đoạn riêng lẻ.

Cấu trúc tài khoản nào nên được sử dụng để chia sẻ thẻ Floodlight và danh sách đối tượng giữa nhiều Nhà quảng cáo?

 • Mối quan hệ tài khoản / nhà quảng cáo
 • Hồ sơ thanh toán được chia sẻ
 • Một hoạt động Floodlight đơn lẻ
 • Mối quan hệ cha mẹ / con cái

Câu trả lời đúng là: Mối quan hệ cha mẹ / con cái

Giải thích: Trong thỏa thuận này, nhà quảng cáo chính xác định một tập hợp các hoạt động, thẻ và cài đặt Floodlight (được gọi là cấu hình Floodlight) và tất cả các nhà quảng cáo con đều kế thừa cấu hình.

Múi giờ nào được sử dụng trong dấu thời gian Chuyển dữ liệu (DT) cho các tệp lần hiển thị và lần nhấp?

Múi giờ Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC) được sử dụng trong dấu thời gian Chuyển dữ liệu (DT) cho các tệp hiển thị và nhấp chuột.

 • Múi giờ của người dùng
 • Giờ phương Đông (ET)
 • Múi giờ của nhà quảng cáo
 • Giờ phối hợp quốc tế (UTC)

Câu trả lời đúng là: Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC)

Giải thích: Tệp Chuyển dữ liệu chứa thông tin về số lần hiển thị, số lần nhấp và các sự kiện khác được truyền qua Google Ad Manager.  Múi giờ Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC) được sử dụng trong dấu thời gian Chuyển dữ liệu (DT) cho các tệp hiển thị và nhấp chuột.

Cài đặt quảng cáo nào đảm bảo người dùng đủ điều kiện sẽ luôn được phân phát quảng cáo nhắm mục tiêu thành phố trước tiên so với quảng cáo nhắm mục tiêu quốc gia khi cả hai quảng cáo được chỉ định cho cùng một vị trí?

Dưới đây là hướng dẫn dành cho bạn nằm trong chuyên mục Google Ads cách cài đặt quảng cáo đảm bảo người dùng đủ điều kiện luôn được phân phát quảng cáo nhắm đúng mục tiêu thành phố so với quảng cáo nhắm mục tiêu quốc gia khi hai quảng cáo được chỉ định cho cùng một vị trí.

 • Giới hạn tần suất
 • Nhắm mục tiêu theo từ khóa
 • Các khóa nhắm mục tiêu động
 • Sự ưu tiên

Câu trả lời đúng là: Ưu tiên

Giải thích: Mức độ ưu tiên: Điều này xác định quảng cáo nào sẽ phân phát khi người dùng đủ điều kiện nhận nhiều quảng cáo trên cùng một vị trí. Mức độ ưu tiên được đặt theo mặc định dựa trên loại quảng cáo và lịch trình. Số ưu tiên càng thấp thì mức độ ưu tiên mà nó được phân phát càng lớn.

Nếu Người quản lý quảng cáo đại lý chỉ có thể xem một tập hợp con các chiến dịch đang hoạt động trong chế độ xem tài khoản của họ, thì Quản trị viên đại lý sẽ đi đâu để điều chỉnh quyền truy cập vào tất cả các chiến dịch?

 • Quyền truy cập tài khoản phụ
 • Quyền đối với tài khoản Google
 • Vai trò người dùng
 • Bộ lọc hồ sơ người dùng

Câu trả lời đúng là: Bộ lọc hồ sơ người dùng

Giải thích : Để truy cập Campaign Manager, bạn cần có hồ sơ người dùng. Bất kỳ người dùng nào có quyền quản trị đều có thể thiết lập hồ sơ người dùng cho bạn, bao gồm cả nhà xuất bản và nhà cung cấp.

Chúng cũng bao gồm các bộ lọc (do quản trị viên đặt) xác định các loại thông tin bạn có thể truy cập. Đảm bảo người liên hệ của bạn có quyền quản trị, sau đó yêu cầu tạo hồ sơ người dùng với các bộ lọc thích hợp trong Campaign Manager.

Khi báo cáo Đường dẫn chuyển đổi hàng đầu cho thấy rằng hầu hết người dùng bước vào chu kỳ mua hàng với tương tác đa phương tiện, bạn có thể thực hiện hành động nào để tối ưu hóa chiến dịch?

 • Phân bổ nhiều ngân sách hơn để xây dựng các quảng cáo video tốt hơn
 • Nhắm mục tiêu danh sách tiếp thị lại cho tất cả các quảng cáo hình ảnh
 • Chỉ định giới hạn tần suất của quảng cáo cho một lần hiển thị mỗi ngày
 • Trước tiên, hãy tạo xoay vòng tuần tự với bộ quảng cáo Đa phương tiện

Câu trả lời đúng là: Trước tiên, hãy tạo xoay vòng tuần tự với bộ quảng cáo Đa phương tiện

Giải thích: Trong một vòng quay tuần tự, quảng cáo được phân phát cho người dùng theo thứ tự bạn chỉ định. Mỗi quảng cáo tiếp theo được phân phát ít thường xuyên hơn các quảng cáo trước đó, vì ngày càng ít có khả năng người dùng đó sẽ nhìn thấy lại quảng cáo đó.

Tính năng Floodlight nào có thể được sử dụng để tạo danh sách đối tượng tùy chỉnh nhắm mục tiêu đến những khách hàng đã mua một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể?

 • Pixel 1 × 1 tùy chỉnh kích hoạt khi tải trang sản phẩm hoặc dịch vụ
 • Thẻ Floodlight động tạo nguồn ID sản phẩm hoặc dịch vụ
 • Thẻ Floodlight bán hàng thu được doanh thu
 • Biến Floodlight tùy chỉnh nắm bắt ID sản phẩm hoặc dịch vụ

Câu trả lời đúng là: Biến Floodlight tùy chỉnh nắm bắt ID sản phẩm hoặc dịch vụ

Giải thích : Xây dựng danh sách đối tượng dựa trên các biến Floodlight tùy chỉnh cụ thể (chẳng hạn như đặt phòng khách sạn cao cấp) và sử dụng quảng cáo hiển thị hình ảnh để bán thêm các phạm vi sản phẩm mới và khuyến mại. Bạn có thể sử dụng các biến Floodlight tùy chỉnh từ tệp Chuyển dữ liệu hoạt động của mình trên nhiều hoạt động để chọn cookie thích hợp để thêm vào danh sách.

Trừ khi quảng cáo mặc định bị vô hiệu, hành động quản lý chiến dịch nào kích hoạt việc tạo tự động quảng cáo mặc định cho các vị trí hiển thị?

 • Thêm quảng cáo hình ảnh ở cấp nhà quảng cáo
 • Thêm quảng cáo HTML5 ở cấp chiến dịch
 • Thêm quảng cáo đa phương tiện ở cấp chiến dịch
 • Thêm quảng cáo hình ảnh ở cấp chiến dịch

Câu trả lời đúng là: Thêm quảng cáo hình ảnh ở cấp chiến dịch

Giải thích: Campaign Manager tự động tạo quảng cáo mặc định với quảng cáo này và chỉ định quảng cáo đó cho mọi vị trí có thể sử dụng loại và kích thước cụ thể đó của quảng cáo mặc định. Campaign Manager tự động tạo quảng cáo mặc định cho các vị trí trong luồng và hiển thị. Ngay sau khi bạn thêm quảng cáo có loại nội dung, kích thước và khả năng tương thích phù hợp, Campaign Manager sẽ tạo quảng cáo mặc định cho quảng cáo đó và chỉ định quảng cáo đó cho tất cả các vị trí phù hợp. Đối với các vị trí có khả năng tương thích hiển thị, bạn cần nội dung hình ảnh. Bạn có thể sử dụng quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo hiển thị hình ảnh làm nội dung chính. Quảng cáo hình ảnh được hỗ trợ bởi bất kỳ trình duyệt nào. Lưu ý rằng vị trí quảng cáo xen kẽ hiển thị không yêu cầu quảng cáo mặc định.

Thông tin nào có thể được trích xuất từ ​​dữ liệu trong tab Xác minh? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

 • Biểu đồ hiển thị tất cả các lỗi liên quan đến hiệu suất trực quan
 • Chuyển đổi và hiệu suất doanh thu
 • Các vấn đề liên quan đến nội dung
 • Lỗi đối với thẻ quảng cáo liên quan đến vấn đề triển khai

Các câu trả lời đúng là: Các vấn đề liên quan đến nội dung và Lỗi đối với thẻ quảng cáo liên quan đến các vấn đề triển khai

Giải thích : Trình quản lý chiến dịch sử dụng các tín hiệu khác nhau để xác định xem một trang web có chứa một hay nhiều loại vấn đề nội dung hay không và cảnh báo cho bạn nếu một trang web có vẻ có nội dung đáp ứng các tiêu chí bạn đã chỉ định.

Xác minh thẻ cho phép bạn kiểm tra các yêu cầu quảng cáo đến và tìm kiếm bất kỳ vấn đề nào với thẻ có thể gây ra lỗi, chẳng hạn như định dạng không chính xác.

Để nhắm mục tiêu nhiều ID Campaign Manager trong một ô của nguồn cấp dữ liệu, ký tự nào được sử dụng để tách các ID?

 • Ống (“|”)
 • Dấu phẩy (“,”)
 • Ký hiệu phần trăm (“%”)
 • Dấu chấm phẩy (“;”)

Câu trả lời đúng là: Dấu phẩy (“,”)

Giải thích : Nếu một hàng nội dung được nhắm mục tiêu đến nhiều giá trị ID Campaign Manager, chỉ cần phân tách chúng bằng dấu phẩy. Ví dụ: để nhắm mục tiêu ID vị trí 1234, 2345 và 3456, hãy liệt kê các giá trị như thế này trong nguồn cấp dữ liệu: 1234,2345,3456.

Phương pháp tính chuyển đổi Floodlight nào sẽ báo cáo lượt truy cập đầu tiên cho mỗi người dùng trong một ngày nhất định?

 • Tiêu chuẩn
 • Mỗi phiên
 • Giao dịch
 • Duy nhất

Câu trả lời đúng là: Unique

Giải thích: Có hai phương pháp đếm chuyển đổi, mỗi phương pháp có các tùy chọn riêng:

Hoạt động đếm số lượng chuyển đổi được liên kết với một sự kiện. Có ba cách để xác định chuyển đổi cho các hoạt động truy cập:

 • Chuẩn: Đếm mọi chuyển đổi.
 • Duy nhất: Tính chuyển đổi đầu tiên cho mỗi người dùng duy nhất trong mỗi ngày 24 giờ.
 • Mỗi phiên: Đếm một chuyển đổi cho mỗi người dùng trong mỗi phiên. Bạn có thể xác định thời lượng của một phiên cho trang web của mình.

Hoạt động bán hàng theo dõi số lần bán hàng được thực hiện hoặc số lượng mặt hàng đã mua. Có hai cách để xác định chuyển đổi cho các hoạt động bán hàng:

 • Giao dịch: Đếm tất cả các chuyển đổi, cộng với tổng số lần bán hàng diễn ra và tổng doanh thu có liên quan.
 • Các mặt hàng đã bán: Đếm mỗi chuyển đổi, cộng với tổng số mặt hàng đã bán và tổng doanh thu có liên quan.

Tính năng nào có thể được sử dụng để kết hợp dữ liệu lần hiển thị và nhấp chuột ở cấp độ nhật ký cho một phân tích phạm vi tiếp cận tùy chỉnh?

 • Lọc mục hàng trong Studio
 • GRP Insights
 • Phân đoạn chuyển đổi phân bổ
 • Truyền dữ liệu

Câu trả lời đúng là: Truyền dữ liệu

Giải thích : Chuyển dữ liệu có thể được sử dụng để kết hợp dữ liệu lần hiển thị và nhấp chuột ở cấp độ nhật ký để phân tích phạm vi tiếp cận tùy chỉnh.

Cách hiệu quả hơn về chi phí để hạn chế quảng cáo được phân phát đến một vùng địa lý cụ thể là gì?

 • Nhắm mục tiêu theo địa lý do máy chủ quảng cáo quản lý
 • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ do máy chủ quảng cáo quản lý
 • Giới hạn tần suất do nhà xuất bản hoặc DSP quản lý
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý do nhà xuất bản hoặc DSP quản lý

Câu trả lời đúng là: Nhắm mục tiêu theo địa lý do nhà xuất bản hoặc DSP quản lý

Giải thích: Nhắm mục tiêu theo vị trí giúp bạn tập trung quảng cáo của mình vào những khu vực mà bạn sẽ tìm thấy đúng khách hàng và hạn chế nó ở những khu vực mà bạn sẽ không tìm thấy. Do đó, loại nhắm mục tiêu cụ thể này có thể giúp tăng lợi tức đầu tư (ROI) của bạn.

Những quy tắc nhắm mục tiêu nào hiển thị quảng cáo cho những người dùng đã xem sản phẩm nhưng không mua sản phẩm đó?

 • Nhắm mục tiêu tích cực đến tất cả những người mua sản phẩm VÀ nhắm mục tiêu tiêu cực đến tất cả những người xem sản phẩm
 • Nhắm mục tiêu phủ định tất cả những người mua sản phẩm VÀ thu thập ID mua hàng bằng cách sử dụng biến u
 • Nhắm mục tiêu tích cực đến tất cả người xem sản phẩm VÀ thu thập ID mua hàng bằng cách sử dụng biến u
 • Nhắm mục tiêu tích cực đến tất cả những người xem sản phẩm VÀ nhắm mục tiêu tiêu cực đến tất cả những người mua sản phẩm

Câu trả lời đúng là: Nhắm mục tiêu tích cực đến tất cả những người xem sản phẩm VÀ nhắm mục tiêu tiêu cực đến tất cả những người mua sản phẩm

Giải thích : Các quy tắc là nền tảng của việc nhắm mục tiêu Tối ưu hóa. Thử nghiệm sẽ thực thi khi các quy tắc nhắm mục tiêu được đáp ứng. Bạn có thể nhắm mục tiêu các trang trên trang web của mình, các vùng địa lý và hành vi người dùng cụ thể. Bạn cũng có thể kết hợp nhiều quy tắc.

Hai tab nào trong Báo cáo cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu khả năng xem? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

 • Tóm lược
 • Ghi công
 • Trình tạo báo cáo
 • xác minh

Các câu trả lời đúng là: Trình tạo và Xác minh Báo cáo

Giải thích : Trình tạo Báo cáo cho phép bạn chạy các báo cáo được tùy chỉnh cao mà bạn tải xuống dưới dạng bảng tính.

Việc xác minh sẽ kiểm tra các thẻ của bạn để đảm bảo rằng chúng được định dạng tốt và cung cấp số liệu thống kê nhanh về nhắm mục tiêu theo địa lý và tỷ lệ quảng cáo mặc định. Xác minh cũng cho biết các tên miền và URL nơi quảng cáo của bạn phân phát và phân loại nội dung trang của bạn thành các danh mục.

Hai tab nào trong Báo cáo cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu khả năng xem? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

 • Tóm lược
 • Ghi công
 • Trình tạo báo cáo
 • xác minh

Các câu trả lời đúng là: Trình tạo và Xác minh Báo cáo

Giải thích : Trình tạo Báo cáo cho phép bạn chạy các báo cáo được tùy chỉnh cao mà bạn tải xuống dưới dạng bảng tính.

Việc xác minh sẽ kiểm tra các thẻ của bạn để đảm bảo rằng chúng được định dạng tốt và cung cấp số liệu thống kê nhanh về nhắm mục tiêu theo địa lý và tỷ lệ quảng cáo mặc định. Xác minh cũng cho biết các tên miền và URL nơi quảng cáo của bạn phân phát và phân loại nội dung trang của bạn thành các danh mục.

Tab Thông tin chi tiết trong Báo cáo hiển thị hiệu suất chế độ xem so với ba mục tiêu nào? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

 • CPM có thể xem
 • Chi phí mỗi hoạt động (CPA)
 • Tỷ lệ nhấp chuột
 • Chuyển đổi mỗi lần hiển thị

Các câu trả lời đúng là:

 • Chi phí mỗi hoạt động (CPA)
 • Tỷ lệ nhấp chuột
 • Chuyển đổi mỗi lần hiển thị

Giải thích : tab Thông tin chi tiết cho phép các nhà lập kế hoạch truyền thông hiểu nhanh hơn về hiệu suất của các chiến dịch và khám phá thông tin quan trọng có thể được sử dụng để cải thiện các chiến dịch trong tương lai. Insights cung cấp hình ảnh hóa dữ liệu dưới dạng đồ thị, bảng và biểu đồ hình tròn để cho phép bạn nhanh chóng phân tích các tương tác theo nhiều mục tiêu khác nhau. Theo mặc định, tab Thông tin chi tiết hiển thị chiến dịch có khối lượng cao nhất trong 30 ngày qua, với mục tiêu được đặt thành tỷ lệ nhấp. Nếu bạn chọn các bộ lọc, ngày hoặc mục tiêu khác nhau, trang sẽ tự động làm mới để hiển thị cho bạn dữ liệu dựa trên lựa chọn của bạn. Các mục tiêu sau có sẵn:

 • Tỷ lệ nhấp chuột
 • Giá mỗi nhấp chuột (CPC)
 • Chuyển đổi mỗi lần hiển thị: Tổng số chuyển đổi / lần hiển thị. Chọn một hoặc nhiều hoạt động Floodlight để hiển thị dữ liệu.
 • Chuyển đổi mỗi nhấp chuột: Tổng số chuyển đổi / nhấp chuột. Chọn một hoặc nhiều hoạt động Floodlight để hiển thị dữ liệu.
 • Chi phí mỗi hoạt động (CPA)
 • Tỷ lệ tương tác Đa phương tiện: Phần trăm số lần hiển thị tương tác Đa phương tiện trong số các lần hiển thị Đa phương tiện.
 • Tỷ lệ nhấp Đa phương tiện
 • Tỷ lệ hoàn thành video: Số lần hoàn thành video / Số lần phát video
Lâm Hoàng Ads - Chuyên gia về quảng cáo Google Ads: Chuyên đào tạo marketing (digital marketing) truyền đạt lại tất cả những gì đã trải nghiệm thực sự chứ không phải lý thuyết suông
Hoàng Trọng Lâm /Lâm Hoàng Ads
5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Cách Quản Lý Chiến Dịch Quảng Cáo Google Ads Hiệu Quả […]

Nội dung chính bài viết

Index