Quảng Cáo Google Shoping #4 | Quảng Cáo Mua Sắm

Quảng Cáo Google Shoping #4 | Quảng Cáo Mua Sắm

Quảng Cáo Google Shoping #4 | Quảng Cáo Mua Sắm | Lâm Hoàng Ads.

Sau khi chuyển qua file excel thì chúng ta sẽ điền đầy đủ thông tin trên file đó vào. Lưu ý: không số hay chỉnh sửa bất cứ hàng số 1 nào nha ( bao gồm id , tiêu đề, mô tả, liên kết, tình trạng, giá, còn hàng, hình ảnh liên kết, gtin, mpn, nhãn hiệu, danh mục sản phẩm … ) và lưu ý thứ 2 là ký tự tối đa được viết trong file excel là:

  • ID ( max 50 ký tự )
  • Tiêu Đề ( max 150 ký tự )
  • Mô tả ( Max 5000 ký tự )

Quảng Cáo Google Shoping #4 | Quảng Cáo Mua Sắm

Vì phần này là rất khác nhau về mọi ngành nên các bạn cố gắng xem video nhiều lần để hiểu về sản phẩm của mình mà viết vào cho đúng nha, link video mình sẽ đặt dưới bài nha còn phần trên là mình lưu ý các bạn cần làm như vậy cho đúng.