Quảng Cáo Google Shoping #2 | Quảng Cáo Mua Sắm

Quảng Cáo Google Shoping #2 | Quảng Cáo Mua Sắm | Lâm Hoàng Ads

Sau khoản thời gian chờ gắng code thì chúng ta vào lại Google Ads – Vào phần Google Merchant Center sẽ xuất hiện giao diện như hình:

Quảng Cáo Google Shoping #2 | Quảng Cáo Mua Sắm

Khi đã gắng code xong thì click vào “ Confilrm the upload by visiting “  sẽ hiện ra giao diện như hình bên dưới nha.

Quảng Cáo Google Shoping #2 | Quảng Cáo Mua Sắm

Sau khi bấm vào bước 3 xong rôi tiếp theeo ta sẽ nhấp vào “ VERIFY URL “

Quảng Cáo Google Shoping #2 | Quảng Cáo Mua Sắm

Sau khi bấm vào “ VERIFY URL “ sẽ ra giao diện báo cáo thành công như này nha.

Quảng Cáo Google Shoping #2 | Quảng Cáo Mua Sắm

Video Full: