Quảng cáo bị từ chối lỗi “dấu cách không được chấp nhận”

Dấu cách không được chấp nhận
Kiểm tra để đảm bảo rằng quảng cáo của bạn tuân thủ các nguyên tắc chuẩn về việc sử dụng dấu cách.

Các ví dụ phổ biến sau đây không được phép:

Thiếu dấu cách sau dấu câu
Không được phép: “Giảm giá,mua hoa,chậu.Số lượng có hạn.”
Được phép: “Giảm giá, mua hoa, chậu. Số lượng có hạn.”
Thừa dấu cách
Không được phép: “Giảm giá , mua hoa , chậu . Số lượng có hạn .”
Không được phép: “Giảm giá, mua hoa, chậu. Số lượng có hạn.”
Được phép: “Giảm giá, mua hoa, chậu. Số lượng có hạn.”
Sử dụng dấu cách quá nhiều hoặc quá mức cần thiết
Không được phép: “h o a t ư ơ i”, “muahoatạiđây”
Bạn có thể làm một số việc sau đây:
Chỉnh sửa quảng cáo và phần mở rộng để khắc phục mọi vấn đề về dấu cách không được chấp nhận.
Một số cụm từ đã đăng ký nhãn hiệu, tên thương hiệu hoặc tên sản phẩm sử dụng dấu cách không chuẩn. Nếu muốn sử dụng những tên như vậy trong quảng cáo của mình, trước tiên, bạn phải yêu cầu xem xét và cho thấy rằng các cụm từ không chuẩn đó được sử dụng một cách nhất quán trên toàn bộ trang web hoặc ứng dụng của bạn.