Phương pháp tính chuyển đổi Floodlight nào sẽ báo cáo lượt truy cập đầu tiên cho mỗi người dùng trong một ngày nhất định?

Phương pháp tính chuyển đổi Floodlight nào sẽ báo cáo lượt truy cập đầu tiên cho mỗi người dùng trong một ngày nhất định?

  • Tiêu chuẩn
  • Mỗi phiên
  • Giao dịch
  • Duy nhất

Câu trả lời đúng là: Unique

Giải thích: Có hai phương pháp đếm chuyển đổi, mỗi phương pháp có các tùy chọn riêng:

Hoạt động đếm số lượng chuyển đổi được liên kết với một sự kiện. Có ba cách để xác định chuyển đổi cho các hoạt động truy cập:

  • Chuẩn: Đếm mọi chuyển đổi.
  • Duy nhất: Tính chuyển đổi đầu tiên cho mỗi người dùng duy nhất trong mỗi ngày 24 giờ.
  • Mỗi phiên: Đếm một chuyển đổi cho mỗi người dùng trong mỗi phiên. Bạn có thể xác định thời lượng của một phiên cho trang web của mình.

Hoạt động bán hàng theo dõi số lần bán hàng được thực hiện hoặc số lượng mặt hàng đã mua. Có hai cách để xác định chuyển đổi cho các hoạt động bán hàng:

  • Giao dịch: Đếm tất cả các chuyển đổi, cộng với tổng số lần bán hàng diễn ra và tổng doanh thu có liên quan.
  • Các mặt hàng đã bán: Đếm mỗi chuyển đổi, cộng với tổng số mặt hàng đã bán và tổng doanh thu có liên quan.
Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/campaignmanager/answer/2823400