Nội dung VPAID sẽ được sử dụng khi nào?

Nội dung VPAID sẽ được sử dụng khi nào?

  • Làm bản sao lưu cho nội dung VAST
  • Khi quảng cáo video chứa các tính năng tương tác
  • Đối với các video được phân phát trên thiết bị di động
  • Khi VAST không được hỗ trợ

Câu trả lời đúng là: Khi VAST không được hỗ trợ

Giải thích: VPAID là quảng cáo đa phương tiện được phân phối dưới dạng một loại nội dung phương tiện bổ sung trong thẻ VAST. VPAID thường được sử dụng để tương tác với quảng cáo trong trình phát video trong luồng của nhà xuất bản. Nội dung VPAID sẽ được sử dụng khi VAST không được hỗ trợ.