Những chỉ số quan trọng khi chạy quảng cáo google ads

Dưới đây là các chỉ số mà bạn cần theo dõi. Trang tổng quan là nơi bạn có thể xem hiệu quả hoạt động của chiến dịch. Dưới đây là các chỉ số mà bạn sẽ sử dụng để theo dõi mức độ hiệu quả của chiến dịch.

1 Số lượt chuyển đổi

Tính năng theo dõi lượt chuyển đổi giúp bạn biết các quảng cáo của bạn hoạt động hiệu quả như thế nào – và cách tối ưu hóa các quảng cáo đó. Lượt chuyển đổi là hành động có giá trị nhất mà khách hàng thực hiện sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn (như mua hàng, gọi điện thoại, trở thành khách hàng tiềm năng hoặc tải ứng dụng xuống). Xem cách tính năng theo dõi lượt chuyển đổi giúp bạn theo dõi chiến dịch.

2 Tỷ lệ nhấp (CTR)

Đây là tỷ lệ phần trăm số người nhấp vào quảng cáo của bạn sau khi nhìn thấy quảng cáo. CTR có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, nhưng bạn nên duy trì mức CTR khởi điểm của mình trên 1% cho Chiến dịch tìm kiếm.

3 Số lượt nhấp

Đây là số người đã truy cập vào trang web của bạn bằng cách nhấp vào quảng cáo.

4 Số lượt hiển thị

Đây là số người đã xem quảng cáo của bạn. Để nhận thông tin chi tiết chuyên sâu hơn nữa, hãy liên kết tài khoản Google Ads của bạn với Google Analytics để xem thêm các chỉ số khác (chẳng hạn như số lượt chuyển đổi trên nhiều thiết bị, báo cáo đối tượng và nguồn lưu lượng truy cập). Bằng cách tìm hiểu hoạt động của người dùng trên trang web sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn, bạn có thể xác định quảng cáo nào hoạt động hiệu quả và quảng cáo nào không – và dựa vào kết quả đó để đạt được thành công.

5/5 - (1 bình chọn)