Múi giờ nào được sử dụng trong dấu thời gian Chuyển dữ liệu (DT) cho các tệp lần hiển thị và lần nhấp?

Múi giờ nào được sử dụng trong dấu thời gian Chuyển dữ liệu (DT) cho các tệp lần hiển thị và lần nhấp?

Múi giờ Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC) được sử dụng trong dấu thời gian Chuyển dữ liệu (DT) cho các tệp hiển thị và nhấp chuột.

  • Múi giờ của người dùng
  • Giờ phương Đông (ET)
  • Múi giờ của nhà quảng cáo
  • Giờ phối hợp quốc tế (UTC)

Câu trả lời đúng là: Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC)

Giải thích: Tệp Chuyển dữ liệu chứa thông tin về số lần hiển thị, số lần nhấp và các sự kiện khác được truyền qua Google Ad Manager.  Múi giờ Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC) được sử dụng trong dấu thời gian Chuyển dữ liệu (DT) cho các tệp hiển thị và nhấp chuột.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/admanager/table/7401123