Mô hình chi phí nào chỉ tính toán chi phí cho các lần hiển thị được Chế độ xem đang kích hoạt đo lường là có thể xem được?

Mô hình chi phí nào chỉ tính toán chi phí cho các lần hiển thị được Chế độ xem đang kích hoạt đo lường là có thể xem được?

  • CPA
  • CPM
  • Tối đa
  • vCPM

Câu trả lời đúng là: vCPM

Giải thích:  (Chế độ xem đang kích hoạt: Số lần hiển thị có thể xem ÷ 1000) × Tỷ lệ
Nhà quảng cáo bị tính phí cho mỗi nghìn lần hiển thị được đo lường là có thể xem được bằng Chế độ xem đang kích hoạt.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/7023294
5/5 - (1 bình chọn)