Macro từ khóa (% k) có thể được thêm vào hai thẻ nào? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Macro từ khóa (% k) có thể được thêm vào hai thẻ nào? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

 • Đèn pha
 • Vị trí
 • Theo dõi Quảng cáo
 • Sự kiện hiển thị

Các câu trả lời đúng là:

 • Sự kiện hiển thị
 • Theo dõi Quảng cáo

Giải thích : Macro% k mở rộng thành một chuỗi con được tìm thấy trong các thẻ quảng cáo (cụ thể là trong URL yêu cầu). Bạn có thể sử dụng macro này để hiển thị các từ khóa do người dùng nhập trong quảng cáo.

Nó hoạt động trong:

 • URL nhấp qua
 • Theo dõi quảng cáo
 • URL chuyển hướng
 • Mã quảng cáo (tất cả các loại)
 • Tiêu đề khung
 • Thẻ sự kiện hiển thị
 • Nhấp vào thẻ sự kiện
 • Tài nguyên biểu tượng OBA
Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/table/6096962
5/5 - (1 bình chọn)