Đây là chuyên mục tổng hợp những kiến thức của website về Google Ads. Tổng hợp các bài viết đi sâu về Google Ads như quảng cáo , nội dung, cách seo ,lợi ích khi sử dụng  các lỗi khi sử dụng Google Ads .Là 1 chuyên mục có một tủ dữ liệu thông tin rõ ràng nhất giúp mọi người có thê cập nhật thêm hằng ngày.