Chuyên cung cấp các thông tin Adsense .Chuyên mục Adsense là nơi cập nhật thông tin nhanh và rõ ràng nhất . Từ đó có thể nắm bắt rõ hơn các kiến thúc về adsense để áp dụng vào thực tế góp phần chúng ta đi đúng hướng hơn khi tham gia vào adsense