Khi nội dung HTML5 chính bị trì hoãn, điều gì sẽ phân phát trong trình duyệt của người dùng khi nó đang tải?

Khi nội dung HTML5 chính bị trì hoãn, điều gì sẽ phân phát trong trình duyệt của người dùng khi nó đang tải?

  • Quảng cáo mặc định
  • tệp .swf
  • Hình ảnh sao lưu
  • Hình ảnh tải lịch sự

Câu trả lời đúng là: Hình ảnh tải lịch sự

Giải thích : Tải lên hình ảnh tải lịch sự để bạn có thứ để hiển thị nếu có sự chậm trễ khi tải nội dung HTML5 chính của bạn lên trình duyệt. Khi quảng cáo của bạn được phân phối, nội dung tải lịch sự sẽ tải đầu tiên trước mỗi lần hiển thị, sau đó là nội dung HTML5 chính của bạn. Bằng cách này, nếu trình duyệt của người dùng gặp phải sự chậm trễ khi tải nội dung chính của bạn, hình ảnh tải lịch sự sẽ ở đó cho đến khi mọi thứ khác tải xong.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/4558694