Khi báo cáo Đường dẫn chuyển đổi hàng đầu cho thấy rằng hầu hết người dùng bước vào chu kỳ mua hàng với tương tác đa phương tiện, bạn có thể thực hiện hành động nào để tối ưu hóa chiến dịch?

Khi báo cáo Đường dẫn chuyển đổi hàng đầu cho thấy rằng hầu hết người dùng bước vào chu kỳ mua hàng với tương tác đa phương tiện, bạn có thể thực hiện hành động nào để tối ưu hóa chiến dịch?

  • Phân bổ nhiều ngân sách hơn để xây dựng các quảng cáo video tốt hơn
  • Nhắm mục tiêu danh sách tiếp thị lại cho tất cả các quảng cáo hình ảnh
  • Chỉ định giới hạn tần suất của quảng cáo cho một lần hiển thị mỗi ngày
  • Trước tiên, hãy tạo xoay vòng tuần tự với bộ quảng cáo Đa phương tiện

Câu trả lời đúng là: Trước tiên, hãy tạo xoay vòng tuần tự với bộ quảng cáo Đa phương tiện

Giải thích: Trong một vòng quay tuần tự, quảng cáo được phân phát cho người dùng theo thứ tự bạn chỉ định. Mỗi quảng cáo tiếp theo được phân phát ít thường xuyên hơn các quảng cáo trước đó, vì ngày càng ít có khả năng người dùng đó sẽ nhìn thấy lại quảng cáo đó.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/2826489