Hướng dẫn Chuẩn bị Kiểm tra Google Adwords – Kiểm tra Giả

Hướng dẫn Chuẩn bị Kiểm tra Google Adwords – Kiểm tra Giả

Chào các bạn,
Nếu bạn muốn trở thành chuyên gia Google Adwords hoặc Analytics được chứng nhận nhưng không có thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng về tài liệu nghiên cứu có sẵn trên Google; Hãy đến với chúng tôi để có được giải pháp dễ dàng (Đây không phải là một con đường tắt mà là một cách thông minh để hoàn thành việc học). Tham gia với chúng tôi để nhận Hướng dẫn chuẩn bị nhanh. Chúng tôi sẽ giúp bạn trở thành chuyên gia AdWords hoặc chuyên gia Analytics đủ điều kiện.
School4Seo đã bắt tay với iPassExam để cung cấp cho bạn giải pháp sâu rộng cho vấn đề của bạn. Hơn 300 câu hỏi có sẵn để bao gồm tất cả các chủ đề của Bài kiểm tra cơ bản của Google Adwords. Bạn sẽ được cung cấp môi trường ảo để thực hiện các bài kiểm tra nhiều lần.
Bạn có thể học ở nhà hoặc yêu cầu lớp học ảo bằng Google Hangout.
Về Đảm bảo vượt qua Kỳ thi:
Bạn được cung cấp các bài thi thử không giới hạn. Bài kiểm tra giả này bao gồm tất cả các câu hỏi của kỳ thi Cơ bản. Có rất nhiều câu chuyện thành công bạn có thể đọc trên Internet về cách iPassExam đã giúp họ đạt được chứng chỉ. PPC Hero-Google Adwords-iPassExam