Hiểu về cấu trúc tài khoản

Cấu trúc tài khoản.
Việc tìm được cách tối ưu để tổ chức tài khoản sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nhắm mục tiêu khách hàng phù hợp. Dưới đây là một số mẹo để xây dựng cấu trúc cho nhóm quảng cáo.

1 Xem xét cấu trúc của trang web
Đối với nhiều doanh nghiệp, bạn nên bắt đầu xây dựng cấu trúc cho nhóm quảng cáo theo cấu trúc của trang web. Hãy đảm bảo văn bản của quảng cáo và trang đích có liên quan mật thiết với các từ khóa trong từng nhóm quảng cáo.
2 Chọn một chủ đề
Tổ chức nhóm quảng cáo theo chủ đề, sản phẩm hoặc mục tiêu chung, đồng thời tạo các danh sách nhỏ hơn, trong đó, mỗi danh sách bao gồm 20–30 từ khóa có liên quan chặt chẽ đến chủ đề. Việc xây dựng cấu trúc cụ thể và chi tiết sẽ giúp quảng cáo của bạn có liên quan hơn; và quảng cáo có mức độ liên quan cao sẽ có điểm chất lượng cao hơn.
3 Nhiều nhóm hơn
Kiểm tra 3 nhóm quảng cáo hàng đầu của bạn. Bạn nên có ít nhất 3 quảng cáo/nhóm quảng cáo. Điều này sẽ giúp bạn biết thông điệp nào phù hợp nhất với đối tượng của mình.