Hai lợi ích của việc sử dụng thẻ INS là gì? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Hai lợi ích của việc sử dụng thẻ INS là gì? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Phân phát quảng cáo trên các trình duyệt không hỗ trợ Javascript
  • Giảm độ trễ tải
  • Loại bỏ sự cần thiết của các nhà xuất bản để thêm các bộ nhớ đệm
  • Dữ liệu xác minh mạnh mẽ hơn

Câu trả lời đúng là :

  • Loại bỏ sự cần thiết của các nhà xuất bản để thêm các bộ nhớ đệm
  • Dữ liệu xác minh mạnh mẽ hơn

Giải thích : Thẻ INS hoạt động cho các quảng cáo sử dụng thẻ iframe / JavaScript hoặc JavaScript và cải thiện dữ liệu Xác minh và Báo cáo.

Lợi ích của việc sử dụng thẻ INS:

  • Đối với nhà xuất bản: Bạn không cần phải thêm bộ nhớ đệm (ord =) vào thẻ này. Nó cho phép triển khai thẻ dễ dàng hơn.
  • Đối với nhà quảng cáo: INS cung cấp thông tin tên miền phong phú hơn trong Xác minh, giúp bạn có khả năng hiển thị rõ ràng hơn về nơi quảng cáo của bạn đang phân phát, cũng như tạo điều kiện tốt hơn cho việc bảo vệ an toàn thương hiệu và chống spam.
Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/6080468