Google chính thức khai tử giao diện Adwords cũ trong đầu tháng 7/2018

Bắt đầu từ tháng bảy​, trải nghiệm AdWords mới sẽ thay thế trải nghiệm AdWords cũ. Bạn sẽ không thể chuyển đổi giữa 2 trải nghiệm này trong tài khoản hiện có hoặc bất kỳ tài khoản nào mà bạn tạo mới nữa. Việc này sẽ không làm thay đổi cách hoạt động của chiến dịch—dữ liệu và báo cáo của bạn sẽ có trong trải nghiệm mới.*
Bạn nên làm quen với các công cụ và tính năng mới ngay từ bây giờ, trước khi quy trình chuyển đổi diễn ra:
Performance Đạt được hiệu suất tốt hơn bằng cách áp dụng các đề xuất được cá nhân hóa và các thông tin chi tiết thông minh hơn.
Create Tạo và cải tiến các chiến dịch để đạt được các mục tiêu kinh doanh riêng của bạn.
Ads Xem nhanh hiệu suất của các quảng cáo bằng cách sử dụng Trang tổng quan mới.
Insights Biết được các thông tin chi tiết có thể hành động nhờ các biểu đồ mới và công cụ báo cáo hiệu quả.