Giữ cho chiến dịch của bạn theo đúng hướng bằng ứng dụng Google Ads

Theo dõi chiến dịch Google Ads của bạn ở mọi nơi
Ứng dụng Google Ads giúp bạn theo dõi các chiến dịch của mình và thực hiện nhanh các thay đổi ở mọi nơi. Đây là ứng dụng đồng hành hoàn hảo với tài khoản máy tính của bạn, giúp bạn dễ dàng truy cập vào mọi lúc. Công cụ dễ sử dụng này được thiết kế để giúp bạn theo dõi hiệu quả hoạt động và thực hiện hành động để cải thiện tài khoản của mình.

1 Theo dõi chiến dịch theo thời gian thực
Theo dõi các chiến dịch của bạn từ bất cứ nơi nào nhờ dữ liệu chuyên sâu về hiệu quả hoạt động.
2 Dễ dàng quản lý chiến dịch
Thông báo và cảnh báo theo thời gian thực giúp bạn theo dõi và cập nhật chiến dịch ngay tức thì khi có thay đổi với chiến dịch.
3 Nội dung đề xuất dành riêng cho bạn
Sử dụng điểm tối ưu hóa để ưu tiên và áp dụng các mục đề xuất dành riêng cho bạn chỉ với một lần nhấn nhằm cải thiện các chiến dịch trên quy mô lớn.