Giới hạn để truy xuất dữ liệu nhật ký từ Nhóm Google Chuyển dữ liệu là gì?

Giới hạn để truy xuất dữ liệu nhật ký từ Nhóm Google Chuyển dữ liệu là gì?

  • 1 năm
  • Vô hạn
  • 30 ngày
  • 60 ngày

Câu trả lời đúng là: 60 ngày

Giải thích: Các tệp Chuyển dữ liệu cũ hơn 60 ngày sẽ bị xóa khỏi Ad Manager. Nếu bạn muốn lưu trữ tệp của mình lâu hơn 60 ngày đã quy định, chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ tệp cục bộ hoặc chuyển sang giải pháp lưu trữ đám mây vĩnh viễn, có thể bao gồm tài khoản Google Cloud Storage độc ​​lập mà bạn có toàn quyền kiểm soát.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/admanager/answer/1733124