Giành huy hiệu Đối tác Google | Google Partners

Giành huy hiệu Đối tác Google

Sau khi công ty của bạn tham gia vào chương trình Google Partners, công ty có thể đủ điều kiện cho trạng thái Đối tác Google. Đạt được trạng thái Đối tác nghĩa là công ty của bạn đã chứng minh kỹ năng và kiến thức chuyên môn về AdWords, đáp ứng các yêu cầu chi tiêu AdWords, tăng trưởng đại lý và doanh thu khách hàng, đồng thời duy trì và phát triển cơ sở khách hàng của mình. Trạng thái Đối tác Google cho phép công ty của bạn nhận được rất nhiều lợi ích, bao gồm huy hiệu Đối tác Google có thể được hiển thị trên trang web và tài liệu tiếp thị của bạn.

Bài viết này mô tả các yêu cầu để giành được trạng thái Đối tác. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách kiểm tra trạng thái Đối tác của công ty bạn và nhận được câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến về trạng thái Đối tác.

Lợi ích

Dưới đây là một số lợi ích của việc đạt được trạng thái Đối tác:

  • Huy hiệu Đối tác Google: Có hai cấp độ huy hiệu Đối tác mà công ty của bạn có thể giành được — huy hiệu Đối tác Google và huy hiệu Đối tác Google cao cấp. Bạn có thể hiển thị huy hiệu mà công ty của bạn đã giành được trên trang web, các sản phẩm trực tuyến khác và tài liệu tiếp thị ngoại tuyến.
  • Chuyên môn của công ty: Giành chuyên môn của công ty để quảng cáo kiến thức chuyên môn về lĩnh vực sản phẩm của công ty bạn.
  • Tìm kiếm Đối tác của Google: Để hồ sơ của công ty bạn được liệt kê trên trang web Tìm kiếm đối tác của Google
  • Kết nối với Google: Nhận lời mời chọn sự kiện Google và được tiếp cận với các cấp độ đào tạo và hỗ trợ khác nhau.