Doanh thu Adsense giảm – Giảm mạnh trong những ngày gần đây

Doanh thu Adsense giảm – Giảm mạnh trong những ngày gần đây

Nếu bạn nhận thấy thu nhập từ adsense của mình giảm, vui lòng kiểm tra những điểm này.

  • Nội dung của bạn không còn liên quan đến Nhà quảng cáo.
  • ROI (lợi tức đầu tư) của nhà quảng cáo là âm. Đó là lý do tại sao các nhà quảng cáo tốt loại trừ trang web của bạn khỏi danh sách các trang web nơi quảng cáo được cho là sẽ được hiển thị.
  • Bạn sẽ chỉ nhận được chia sẻ doanh thu từ chiến dịch tiếp thị lại của họ.
  • Một lý do khác là hoạt động kinh doanh của các nhà quảng cáo tiềm năng của bạn đang đi xuống.

Vấn đề từ phía bạn:

  • Kiểm tra xem bạn đã bao giờ cố gắng thay đổi vị trí quảng cáo của mình trong những ngày gần đây chưa. Hoặc bạn có thể đã cố gắng thay đổi thiết kế trang web của mình.
  • Kiểm tra Số lần hiển thị có thể xem của Adsense: Bạn có thể đã đặt quảng cáo của mình trên tiêu đề để kiếm thêm thu nhập nhưng bạn phải biết rằng nếu người dùng cuộn xuống ngay sau khi truy cập trang, thì vị trí đó không hữu ích. Quảng cáo trong bài viết của bạn trả cho bạn nhiều hơn vì người dùng dành thời gian đọc bài báo và những quảng cáo này hiển thị trong thời gian khá dài.
  • Xếp hạng tìm kiếm của bạn bị giảm.