Điều khoản và điều kiện khi tham gia Merchant Center

Bằng cách sử dụng Merchant Center, bạn đồng ý tuân thủ Điều Khoản Dịch Vụ của GoogleChính Sách Bảo Mật chung của Google cũng như các điều khoản và điều kiện bổ sung sau đây:

1. Các Chính Sách Sản Phẩm; Sử Dụng Tài Khoản Merchant Center

Việc bạn sử dụng tài khoản Merchant Center phải tuân thủ các chính sách sản phẩm của chúng tôi tạihttp://www.google.com/merchants/policies.html. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động có liên quan đến tài khoản Merchant Center của mình, bao gồm cả mọi hình thức sử dụng mật khẩu của tài khoản cũng như mọi nội dung gửi đến Merchant Center thông qua tài khoản của bạn.

2. Gửi Nội Dung; Quyền Truy Cập Của Google Vào Các URL Mà Bạn Gửi; Tính Năng Tùy Chọn

Bạn có thể gửi nội dung đến Merchant Center bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm cả cách gửi qua các API của Google. Bạn đồng ý gửi nội dung theo cách tuân thủ mọi hướng dẫn hoặc thông số kỹ thuật do Google cung cấp. Bạn không được cung cấp bất kỳ dữ liệu nào theo cách vi phạm luật hiện hành hoặc bất kỳ chính sách bảo mật nào áp dụng. Trừ khi có sự cho phép trước bằng văn bản của Google, bạn không được (và sẽ không hỗ trợ hay cố ý cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) chuyển đến Google những thông tin có thể sử dụng hay nhận dạng là thông tin nhận dạng cá nhân.

Nếu nội dung mà bạn gửi chứa URL hay nội dung tương tự, thì bạn cấp cho Google quyền truy cập, danh mục, lưu vào bộ nhớ cache hay thu thập thông tin URL và nội dung được cung cấp qua (các) URL đó hay bất kỳ phần nào trong đó. Chẳng hạn như Google có thể sử dụng một chương trình phần mềm tự động hóa để truy xuất và phân tích các trang web liên kết với (các) URL đó.

Một số tính năng của Merchant Center có thể là các tính năng tùy chọn. Nếu muốn sử dụng những tính năng như vậy, thì bạn phải đồng ý với các điều khoản dành riêng cho những tính năng đó. Chẳng hạn như nếu bạn sử dụng Merchant Center có liên quan đến các sản phẩm quảng cáo của Google, thì bạn cũng đồng ý với mọi điều khoản áp dụng cho các sản phẩm quảng cáo đó.

3. Nội Dung Của Bên Thứ Ba

Nếu bạn vận hành một dịch vụ cho phép các bên thứ ba cung cấp nội dung cho Merchant Center, thì dịch vụ của bạn phải thông báo rõ ràng với những bên thứ ba đó rằng nội dung của họ sẽ được cung cấp cho Google và có thể cung cấp cho công chúng. Ngoài ra, nếu ứng dụng hoặc trang web của bạn cho phép các bên thứ ba cung cấp nội dung cho Merchant Center, thì ứng dụng hay trang web đó phải sử dụng một trong các phương thức xác thực người dùng đã nêu rõ trong tài liệu do Google cung cấp dành riêng cho mục đích như vậy.

4. Nhãn Hiệu Của Bạn

Bằng cách sử dụng Merchant Center, bạn cho phép Google sử dụng mọi nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu trưng đăng ký độc quyền, tên miền và bất kỳ nguồn hay yếu tố nhận dạng doanh nghiệp nào khác có liên quan đến việc Google được phép sử dụng nội dung mà bạn gửi qua Merchant Center.