Điều gì xảy ra khi người dùng đáp ứng giới hạn tần suất cho một quảng cáo?

Điều gì xảy ra khi người dùng đáp ứng giới hạn tần suất cho một quảng cáo?

  • Quảng cáo ngừng phân phát cho người dùng đó
  • Quảng cáo phân phát ở mức CPM thấp hơn
  • Vị trí ngừng phân phát cho người dùng đó
  • Một quảng cáo khác hoặc một quảng cáo mặc định được phân phát

Câu trả lời đúng là: Một quảng cáo khác hoặc một quảng cáo mặc định được phân phát

Giải thích: Quảng cáo mặc định phân phát khi không có quảng cáo nào khác có thể phân phát. Tất cả các quảng cáo không mặc định đều sử dụng giới hạn tần suất. Tính năng này dựa vào việc sử dụng cookie DoubleClick để hoạt động, vì vậy nếu người dùng đã tắt cookie trong trình duyệt của họ, quảng cáo giới hạn tần suất sẽ không đủ điều kiện để phân phát.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/campaignmanager/answer/2828553