Tổng hợp những bài viết hiện đang top seo google. dưới đây là nơi tổng hợp các lý do mà bạn nên thuê bài viết . Sự khác nhau giữa việc cho thuê bài viết  và các bạn tự viết như thế nào . lý do tại sao lại có dịch vụ cho thuê bài viết. Ví dụ như các bài viết về dịch vụ sửa chữa hay cho vay tiền hay thanh lý xe máy để tăng dộ uy tín với các khách hàng .