Để thẻ Floodlight phân bổ chính xác chuyển đổi trong ứng dụng, điều gì cần xảy ra trong ứng dụng?

Để thẻ Floodlight phân bổ chính xác chuyển đổi trong ứng dụng, điều gì cần xảy ra trong ứng dụng?

  • Thẻ cần được đặt làm thẻ INS có dung lượng di động
  • Phải sử dụng thẻ trang web toàn cầu (gtag.js)
  • Thẻ cần được chỉ định một ID ứng dụng
  • ID thiết bị cần được chuyển vào tham số dc_rdid

Câu trả lời đúng32 là: ID thiết bị cần được chuyển vào tham số dc_rdid

Giải thích : dc_rdid =: Số nhận dạng thiết bị người dùng có thể đặt lại ở dạng IDFA cho iOS hoặc ID quảng cáo (AdID) cho Android. Tham số này là bắt buộc. Nhà xuất bản phải chuyển một giá trị vào thông số này để bật theo dõi chuyển đổi trong ứng dụng.