Các loại đối sánh khi chạy quảng cáo google adwords

 

Các loại đối sánh : 4 Loại Đối Sánh:

1.Đối sánh chính sát : (rẻ nhất)

  • Dạng : [từ khoá] — > y chang vậy thì mới xuất hiện
  • VD: [học google adwords] — > học google adwords .
  1. Đối sách cụm từ : (hay sài – được sài nhiều nhất)
  • Dạng : “từ khoá” – chỉ cần chứa cụm từ là xuất hiện
  • VD: “học adwords” – khoá học google adwords – xuất hiện
  1. Đối sánh rộng : (hạn chế sài)

– Dạng : từ khoá

– VD: học adwords —  học facebook maketing

– VD: học adwords  — học nấu ăn (xuất hiện)

  1. Đối sánh rộng có điều kiện: (mắt nhất)

– Dạng : +A +B +C

Vd: +Học +Adwords — > Học google adwords tại lâm hoàng adwords

Vd: +Học +Adwords — > khoá học adwords tại lâm hoàng

Vd: +Học +Adwords — > học adwords nâng cao