Các chỉ số Bộ đếm và Tổng số tương tác có sẵn cho loại quảng cáo nào?

Các chỉ số Bộ đếm và Tổng số tương tác có sẵn cho loại quảng cáo nào?

  • Quảng cáo trên Twitter
  • Quảng cáo xen kẽ trong ứng dụng trên thiết bị di động
  • Quảng cáo được tạo trong Studio
  • Quảng cáo HTML5 được mã hóa trong GWD

Câu trả lời đúng là:

Quảng cáo được tích hợp sẵn trong Studio

Giải thích: Các chỉ số Bộ đếm và Tổng số tương tác có sẵn cho các quảng cáo được tích hợp sẵn trong Studio.